1. ÇİM ALAN TESİSİ:
1.1 ÇİM BİTKİLERİ 
1.1.1 TANIMI VE ÖNEMİ
Çim, yumak gövde şekli oluşturan bir bitkidir. Çok yıllık çim türleri dik gelişirler ve 90 cm kadar boylanırlar. Yaprakları tüysüz, parlak yeşil renkte ve genç sürgünlerde yaprak ayaları katlanmış durumdadır. Başakçık topluluğu yaklaşık 30 cm uzunluğunda bir başak oluşturur. Çim tohumlarının bin tane ağırlığı ortalama 2 gramdır. 
Tek yıllık çimlerin tek yıllık ve iki yıllık, iki alt varyetesi bulunmaktadır. Tek yıllık çimler çok yıllık çime göre daha uzun boylu olurlar, gövdeleri dik gelişir ve yaklaşık 130 cm kadar boylanır. Tek yıllık çimin yaprakları da tüysüzdür. Fakat genç sürgünlerin yaprak ayaları katlanmamıştır. Başakçık topluluğu daha uzun boyludur.
                
                        
                                                   
                                                                                
1.1.2 ÇİMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
1.1.2.1 DIŞ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 
» Kök ve kök boğazı 
» Sap (Gövde) 
» Yaprak 
1.1.2.2 YAŞAM FORMU ÖZELLİKLERİ 
» Yumak 
» Rizom 
» Stolon
1.1.2.3 ÇİM ALANLARININ YAPIMINDA KULLANILAN TÜRLER
Çim alanlarda kullanılan bitkiler üç grupta toplanır: 
a.Buğdaygil 
b.Baklagil 
c.Diğer familyalar 
a) Buğdaygil Çim Bitkileri 
» AGROSTİS (TAVUSOTLARI) 
» FESTUCA (YUMAKLAR) 
» POA (SALKIMLAR) 
» LOLİUM (ÇİMLER) 
Buğdaygil çim bitkileri optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı istekleri yönünden iki ana gruba ayrılır.
1.1.2.3.1 Serin İklim Çim Çeşitleri
Bazı Serin İklim Çim Tohumları 

1. Agrostis tenuis (Narin Tavus otu) 
2. Agrostis canina (Kahverengi Tavus otu) 
3. Agrostis stolonifera (Sülüklü tavus otu) 
4. Festuca rubra (Kırmızı yumak) 
5. Festuca ovina (Koyun Yumağı) 
6. Festuca arundinacea (Kamışsı yumak) 
7. Festuca longifolia (Uzun yapraklı yumak) 
8. Lolium perenne (İngiliz çimi) 
9. Poa pratensis (Çayır salkım otu) 
10. Lolium multiflorum (İtalyan çimi)
1.1.2.3.2 Sıcak İklim Çim Çeşitleri 
Bermuda çimi: Kuraklığa dayanıklı ve sıcak bölgeleri seven bir türdür. 
Uganda çimi: Uganda çimi ülkemizde Akdeniz Bölgesi gibi sıcak bölgelere iyi uyum sağlayan bir türdür. Hemen hemen her tür toprağa uyum sağlar.
                                  
1.2. KULLANIM ALANLARI
Çim bitkileri, oyun sahaları, park ve bahçeler, yeşil alanlar, futbol ve golf sahaları gibi alanlarda yer örtücü olarak kullanılır. Ayrıca çimler, bitki örtüsü bozulan ve seyrekleşen yeşil alanlar, oyun sahaları, park ve bahçelerde üstten tohumlama yapılarak bu alanların düzeltilmesi amacıyla da kullanılır.
   
                                   
   
Çim alanlarında ekilecek tohum miktarı hesaplanırken kullanılacak çim tohumlarının sertifikalı, yeni tarihli ve çimlenme yüzdesi % 90 ve üstü olan tohumlardan seçilmesi gerekir. Bu özelliklere sahip tohumlardan 1 m2‘lik alana 30-40 g kullanılmalıdır. Ancak iri tohumların daha fazla olduğu karışımlarda bu miktar 50 grama kadar çıkarılabilir. Çimlenme kabiliyeti az tohumlardan 1 m2‘lik alana daha fazla tohum atılmalıdır.
Çim tohumunu fazla kullanmak, birim alandan daha fazla bitki çıkması anlamını taşır. Fakat bu durum rekabeti artırır ve birbirlerinin ışık almasını engeller. Sonuçta tohum sıklığından dolayı o noktada nem oranı artar ve hastalık etmenlerinin de etkisiyle çimde yanmalar başlar ve çim ortadan kaybolur.
1.2.2. Kullanılacak Gübre Miktarı 
Çimlerin biçimi sık yapıldığı için gübre ihtiyaçları diğer bitkilerden daha fazladır. Çim alanlarında gübreleme yapılırken zamana, çim çeşidine ve gübrenin atılış şekline dikkat etmek gerekir. 
Azot’lu gübreler kullanılırken yılın belirli dönemlerine yayılmalıdır. Çim alanlarında azotlu gübreler vejetatif gelişimi teşvik eder. Fakat aşırı kullanımı yeşil aksamda fazla gelişmeye neden olarak zor şartlara dayanıklılığı azalır.
Çim alanlarında dekara yıllık ortalama 5-10 kg saf azot verilmelidir. Çok sıcak havalarda azot gübreleme yapılmamalıdır. Çünkü bitkilerin yanma tehlikesi vardır. Sulama gübrelemenin hemen ardından yapılmalıdır.  Fosfor’lu gübreler bitki kök gelişimini teşvik eder. Çim sahalara yılda dekara 5 kg saf fosfor verilmelidir. Fosforlu gübrelerin fazla verilmesi bazı yabancı otların gelişmesini hızlandırır. Potasyum’lu gübreler çim bitkilerinin yapılarının sağlamlaşmasını sağlar. Böylece çimler hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olur.  Çim alanlarda ekim sonrası yapılacak kimyasal gübreleme, sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme ve bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır.
 
2.ÇİM EKİMİ:
2.1 EKİM İÇİN TOPRAK HAZIRLIĞI 
Çim tohumunun iyi bir kök gelişimi göstermesi ve suyun toprakta tutulabilmesi için toprağın 20-40 cm derinlikte işlenmesi gerekmektedir. Zayıf kumlu topraklara 5 cm kalınlığında organik madde (hayvan gübresi veya kompost) ilave edilir ve 15-20 cm’lik üst tabakaya karıştırılır. 
Böylece toprağın su tutma kapasitesi arttırılır. Ağır killi topraklara 5 cm kalınlığında % 70 kum ve % 30 organik madde içeren karışım ilave edilir ve 15-20 cm’lik üst tabakaya karıştırılır. Böylece toprağın fazla sertleşmesi önlenmiş olur.  Burada dikkat edilecek en önemli husus toprak  hazırlığında kullanılacak gübrenin yabancı ot tohumlarından arındırılmış olmasıdır.
Kaba ve ince tesviyesi yapılan toprak silindirlenerek ekime hazır hale getirilir. Çim ekilecek alan yüzeysel işlendikten sonra tesviye yapılmalıdır. Tesviye işlemi büyük önem taşımaktadır. Çünkü tesviye yapılmamış bir alanda küçük çukurlar ve tepecikler kalmaktadır. 
Bu tepecik ve çukurlar alan çimlendirildikten sonraki dönemlerde yapılacak tüm bakım işlerini olumsuz olarak etkilemektedir. 
Ekimden önce toprağa 15*15*15 NPK veya 20*20*0 NPK (kompoze gübre) metrekareye 25 gr atarsanız tohumların çıkış performansı daha iyi olur. 

2.2 ÇİM TOHUMU EKİM METODU 
Ekime hazırlanmış toprak tabakasının üzerine m2’ye 40-50 gr hesabıyla çim tohumları elle veya makinayla ekilir. Homojen bir ekim için tohum sahanın yarısına enlemesine, diğer yarısına da boylamasına ekilir. Çim tohumlarının üzeri maksimum 2 cm kalınlığında en az bir yıl yanmış, elenmiş hayvansal gübre veya torf ile kapatılmalıdır. Toprak yüzeyi silindir ile sıkıştırıldıktan sonra sulamaya geçilmelidir. 
Burada dikkat edilecek en önemli husus kapak olarak kullanılacak torfun tuzlu olmaması ve bitki besin maddeleriyle takviye edilmiş olmasıdır.
  
 
2.3 ÇİM TOHUMU İÇİN EKİM ZAMANI

      • Kıyı Bölgelerimizde Şubat - Mayısın ilk yarısı / Eylül - Kasımın ilk yarısı 
      • İç Bölgelerimizde Martın ilk yarısı - Mayıs / Eylül – Ekim 
 • Doğu anadolu bölgesi Nisan/Eylül-Ekim
Çim tohumları için minimum çimlenme sıcaklığı 1-5 °C’dır. Fakat bu sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzar. Sıcaklık arttıkça çimlenme hızı ve gücü yükselir. Çimlenme için ortalama sıcaklık 15-20 °C’dir. Bu sıcaklık değerlerinde çimlenme hızlanır ve fideler toprak yüzeyine çıkar. 25-30 °C gibi yüksek sıcaklarda çimlenme oranı düşer ve fide gelişiminde zayıflama görülür.
a) Ekim Tarihleri: Kuzeyde, Nisan, Mayıs, Eylül ayları ekim yapmak için uygun aylardır. Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise ancak hava şartları uygun olduğu takdirde ekim yapılabilir. Diğer aylar ekim yapmaya uygun değildir. Güneyde, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım ayları ekim için uygun aylardır. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise ancak hava şartları uygun olduğu takdirde ekim yapılabilir. Diğer aylar ekim yapmaya uygun değildir.
b) Ekim Yöntemi: Tohumları karıştırın, tohumların yarısını bir yöne, kalan yarısını ise diğer yöne doğru yürüyerek serpin. Bir geçtiğiniz yerden bir daha geçmemek için ekim yapılacak alanı parsellere bölün. Çim ekilecek alanın kenarlarına daha fazla tohum serperek, çim alanın sınırlarını belirginleştirin. Tırmık yardımıyla, tohumların üzerini hafifçe toprakla kapatın (1 cm’den az). Bunu yaparken, tohumları bir araya toplamamaya özen gösterin.
 Tohumların üzerini ince elenmiş toprakla kapatın. Tohumların toprakla tam olarak temasını sağlamak için kuru toprak zemini rulo yardımıyla iyice sıkıştırın. Kuraklık zamanında, hafif yağmurlama ile sulayarak, toprağı 5 cm derinliğe ulaşacak şekilde nemli tutun.

2.4 SULAMA 
Çim tohumları ekildikten hemen sonra sulama işlemine başlanmalıdır. Yeni ekimlerde toprağın üst tabakası 2-3 hafta nemli kalmalıdır. Düzenli ve sağlıklı sulama için sabahları erken, akşamları geç saatler seçilmelidir. Güneşin etkili olmadığı saatler sulama için idealdir. Sulama miktarı hava sıcaklığı ve buharlaşma oranına bağlıdır. Yağmurlama sulama, sulama tekniği için en uygun olanıdır.
Yağmurlama sulama yönteminin diğer sulama sistemlerine göre üstün yönleri şunlardır: 
 • Eğimli alanlarda yüksek sulama randımanı sağlar. 
 • Çim alanı parsellere ayrılarak her bitki için istenilen miktar su ve sulama süresi karşılanır. 
 • Dengeli bir su dağılımı ile sulama randımanı artırılır. 
 • Diğer sulama yöntemlerine göre daha geniş bir alan sulanabilir. 
 • Bu yöntem ile bitki stresi en düşük düzeye indirilir. 
 • Bakım işleri çok az bir iş gücü ile karşılanabilmektedir. 
 • Bu sistem ile yüksek olan ilk tesis masrafları çok kısa sürede kendini amorti eder
2.5. BİÇİM 
Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. Kökler tam olarak gelişmediğinden ilk biçimden önce ve sonra alan mutlaka silindirlenmeli ve kullanılacak olan biçim aracının ( makas veya çim biçme makinası) bıçakları mutlaka keskinleştirilmelidir. İlk biçimde çimler 8 cm yüksekliğe geldiğinde 6 cm’ye indirilmelidir. Sonraki biçimlerde çim yüksekliği 5-6 cm’ den 3-4 cm’ ye indirilmelidir. Her biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3’ü biçilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli husus her biçimde biçim yönü değiştirilmelidir. Çimler ortalama 10-12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.
2.6. GÜBRELEME 
Çim alanlarda gübreleme (özellikle ekimden sonra kimyasal gübreleme), sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, kardeşlenme, bitkinin yenilenme yeteneği gibi önemli bitki özelliklerinin gelişebilmesi için şarttır. Sulama, bitkinin besin maddelerini kullanımı, alanın yıpranması gibi faktörler zamanla topraktaki bitki besin maddelerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden aşağıdaki gübreleme programı uygulanmalıdır.
GÜBRELEME ZAMANIGÜBRE CİNSİMİKTAR (gr/m2)
Mart-NisanAmanyum nitrat         15-20
Mayıs Çim bakım gübresi             15-20
Haziran-TemmuzAmanyum nitrat15-20
Eylül Çim bakım gübresi              15-20
**Gübre çim alan kuruyken sabah veya akşam saatlerinde uygulanmalı ve daha sonra sulanmalıdır.
2.7. YABANCI OT MÜCADELESİ 
Yabancı otlar çimlerin gelişmesi için gerekli besin maddelerini, nemi ve ışığı kullanarak çimlerin yaşamalarını engellemektedir. Çim alan tesis olduktan sonra çıkan geniş yapraklı otları yok etmek için 2-4 D.Amin içerikli yabancı ot ilaçları kullanılmalıdır. Uygulama rüzgarsız havalarda yapılmalı ve alan en az bir gün sulanmamalıdır.
 
 • Koruma önlemleri ile mücadele: Bu yöntemde ekimden önce toprak iyi bir şekilde hazırlanmalıdır. Toprak fumigasyonu, çok yıllık yabancı ot türlerinin artıklarının temizlenmesi, sertifikalı tohumların kullanılması ve çim ekimi yapılmayacak alanlarda toprak işlemenin yapılması yabancı ot sorununu büyük ölçüde azaltır. 
 • Fiziki mücadele yöntemi: Çim alanlarında bulunan yabancı otların el veya değişik aletler ile sökülmesi esasına dayanan bir mücadele yöntemidir. 
 • Biçme yöntemi ile mücadele: Bu mücadele yönteminde özellikle uzun boylu, çok yıllık yabancı ot türleri çiçek döneminde biçilerek çim alanlarındaki yoğunlukları azaltılmaya veya yok edilmeye çalışılır. 
 • Kimyasal ilaçlar kullanılarak mücadele yöntemi: Çim alanlarında görülen yabancı otlarla mücadelede son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu mücadele yönteminde kullanılan kimyasal ilaçlar yabancı otlara etki şekillerine göre kontak ve sistemik etkili olmak üzere iki gruba ayrılır. Kontak etkili ilaçlar uygulandıkları bitki organlarını öldürür. Bu ilaçlar sadece tek yıllık, geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir. Sistemik etkili ilaçlar ise bitki dokularına girerek yayılır ve bitki metabolizmasını bozar. Yabancı otların fotosentez, nükleit asit veya protein sentezini engelleyerek ölmelerine neden olurlar. İlaçlama yapıldıktan yaklaşık 1-4 gün sonra yabancı otlarda ölüm başlar.
2.8 HAZIR ÇİM SERME 
Hazır çim serilirken aşağıdaki usullere uyulmalıdır. Hazır çim, alanın en geniş köşesinden başlanarak serilmelidir. Çim ruloları halı gibi düzgün ve boşluk olmayacak şekilde serilmeli, köşeler keskin bir bıçak yardımıyla düzeltilmelidir. 
Hazır çim ekiminin avantajları; 
 • Çabuk çimlenir ve hızlı yapılanır. Alanı kısa sürede kaplar ve yabancı otların gelişmesini önler. 
 • Çok koyu yeşil renkli, ince ve sık dokuludur. 
 • Basılmaya ve yıpranmaya çok dayanıklıdır. 
 • Agresif yapısı ve yıpranmaya dayanıklılığı sayesinde erken ve kolay hasat sağlar. 
 • Hasar gören alanlardaki rizom yenilenmesi güçlüdür. Makine kullanımından meydana gelen yıpranmalara karşı dayanıklıdır. 
 • Yavaş büyür, az biçim ister ve kısa biçime çok elverişlidir. 
 • Hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksektir. 
 • Kalitesi ve dayanıklılığı yüksek, bakım maliyeti daha düşük yeşil alanlar oluşturur.
 • Ruloların uçları ve kenarları kaldırılıp sıkıştırıldıktan sonra yere basılmalıdır. Rulolar arasında boşluk almamalı ve döşenen rulolar üst üste gelmemelidir. 
 • Rulo çimin bakımının nasıl olması gerektiğini kısaca anlatalım: Çimi serdikten sonra iyice sıkıştırmış hatta tokmakla ya da silindirle iyice üzerinden geçmiştik.
Çimi ilk serdiğinizde iyice sulamanızda çok büyük fayda vardır. Üzerinde gezilmeyecek kadar ıslatmanızı öneririz. Bu ilk serme işlemi sonrası toprağın oturmasını ve arada hava kalmamasına yardımcı olur. Çimin periyodik olarak sulanması, ıslatılması gerekmektedir. Aynı şekilde gübreleme ve biçilme işlemi de periyodik bir şekilde yapılmalıdır. Bu işlemleri periyodik ve doğru yapmanız halinde çimleriniz sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
 
2.9. Hydroseeding yöntemiyle çimlendirme
Hydroseeding; işlenmiş ağaç lifi veya selüloz, çim tohumu, besin maddeleri, insektisit, fungusit ve su, özel bir makine içinde karıştırılarak bulamaç haline geldikten sonra basınçlı olarak toprak yüzeyine püskürtülerek kaplanması ile yapılan çim ekimidir. Hydroseeding yöntemi, çim ekimi için geliştirilmiş tüm dünyada yaygın olarak kullanılan çağdaş bir yöntemdir. Yöntem ekimi yapılacak alana tohumun su ile karıştırılarak püskürtülmesi prensibi ile gelişmiştir. Su ile püskürtme yönteminin sağladığı kolaylık sayesinde alana çim ekimi ile aynı zamanda, uzun sürede eriyen mikro besin maddeleri içeren organik gübre, tohum ve diğer bileşenleri erozyondan korumak için organik bir yapıştırıcıyı, su tutucu olarak bitkisel elyaf olan torf veya selülozu beraber uygulayarak mükemmel bir hale getirmiştir. Yöntem, bu özelliklerinden dolayı el ile ekim olanağı olmayan yüksek eğimli alanlarda da kolaylıkla ekim yapabilme imkânı sunmaktadır.
2.10. HAVALANDIRMA VE TIRMIKLAMA 
 • Çim alanlarda çimlerin beslenememesinden çok, fazla ve kısa biçimden, kireç azlığından, drenajın kötü olmasından, gölgeden, sabah çiyinden, üst toprak tabakasının inceliğinden, sıkışmadan dolayı yosun tabakası oluşur. Öncelikli olarak oluşan yosunun kazınması gerekmektedir. Çok gerekli ise ilaçlı mücadele yapılmalıdır. 
 • Havalandırma, yosun tabakasının yok edilmesine yardımcı olmasının yanında, çim alanlarda kök havalanmasını sağlamak, drenajı iyileştirmek, yeni kök gelişimini tetiklemek yazın kurağına dayanımını artırmak gibi birçok faydalarda sağlar. 
 • Bu işlem ağır bir işçilik gerektirdiğinden senede bir kere yapılmalıdır. Havalandırma işlemi çok sıkışık zeminli, drenajı kötü olan alanlarda çok yararlıdır. Havalandırma işlemi alanın büyüklüğüne bağlı olarak özel makinelerle de yapılabilir. 
 • Havalandırmaya yardımcı olarak senede bir kere tırmıklama yapılır. Tırmıklamanın ölü çimleri toplamayı sağlama, keçeleşmeyi önleme, yayılıcı otları havaya kaldırıp biçilmesine kolaylık sağlama, yeni sürgün ve kardeşlenmeyi etkileme gibi faydaları vardır.  
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.