PDR Anabilim Dalı Başkanları Erzincan’da
 Eğitim Fakültesi konferans salonunda 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen toplantıya, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Ergene, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya G. Ersever, Eğitim Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Halil Koca, çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkan ve temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mücahit Kağan, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, toplantının Erzincan’da gerçekleştirilmesinde desteklerini esirmediğini belirttiği, başta Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu olmak üzere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Koca, Türk PDR-DER Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Ergene ve dernek yönetimi ile toplantıya katılan PDR anabilim dalı başkanı ve öğretim üyelerine teşekkür etti.
Ardından kürsüye gelen Türk PDR-DER Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Ergene, derneğin kuruluş süreci, çalışmaları ve temel hedeflerine ilişkin bilgi verdi. Derneğin ülke çapında 63 şehirde şubesi ve toplam 3 bin 200 üyesi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ergene, ‘’Ülkemizde 63 üniversitede programlarımız yer almakta ve her yıl 3 bin 200 öğrencimizin mezun olduğu bu alanda, 420 akademisyenimiz mevcuttur. Her yıl ayrıca 300 de yüksek lisans veya doktora mezunumuz gerçekleşmektedir’’ dedi. PDR’nin Türkiye’de hızla büyüyen alanlardan biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergene, ‘’PDR-DER çerçevesinde, akademik ve bilimsel bir tutumla meslek alanımızı geliştirmeye katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. 3 yıldır kesintisiz yayınlanan hakemli bir dergimiz, ayrıca üyeler arası iletişimi kolaylaştırmak için yayınladığımız bültenimiz mevcuttur. Bu çalışmalarımızla, alandaki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Her yıl Dünya PDR derneğiyle işbirliğinde kongreler düzenliyoruz. Temel amacımız, bir çatı altında toplanıp, bilgi ve düşüncelerimizi paylaşmaktır, bu nedenle PDR anabilim dalı toplantılarını çok önemsiyoruz. Bu toplantılarla, özellikle bu alandaki lisans ve lisansüstü program içeriklerini gözden geçirip, farklı üniversitelerdeki program içeriklerini gözden geçirme fırsatı buluyoruz. Bu çalışmalarla da PDR alanında daha kaliteli, nitelikli yeni mezunlar yetiştirmeyi, araştırmalar yapmayı ve meslek alanının gelişimine, insanımıza, çocuklarımıza, insanımızın iyilik ve hur sağlığının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu. Mesleklerin toplum için ve toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmet üretmek için var olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergene, PDR meslek alanı ve bilim dalının henüz yasası olmadığını, bu alanda yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve şöyle devam etti: ‘’PDR alanında özellikle eğitim sektörü, aile danışmanlığı, rehabilitasyon, iş ve meslek danışmanlığı ve sağlık alanında ciddi talepler olduğunu görmekteyiz. Ancak,  hepimizin bildiği gibi PDR meslek alanı ve bilim dalının bir yasası yok. Bir yasamızın olmadığı süre içerisinde maalesef istediğimiz ilerlemeleri çok fazla gerçekleştirebileceğimizi düşünmüyoruz. O nedenle, biz hem Devlet Personel Dairesi, hem de TBMM nezdinde      girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda bir meslek yasamızın çıkması, alanımızın tanımlanması hususunda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtebiliriz. Özellikle üniversitelerde, PDR birimlerinde mezunlarımızın çalıştırılmasında ciddi problemler ve kadro sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Bu konuların dile getirilmesi ve çözümü noktasında desteğe ihtiyacımız var. Bu vesileyle, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu’na, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Koca’ya, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı’ya, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mücahit Kağan’a, toplantıya katılan ana bilim dalı başkanlarımıza, Erzincan’da görev yapan arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize katılımları için teşekkür ediyorum.’’
Erzincan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı da konuşmasında, 12.’si Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Erzincan Üniversitesi ailesi PDR Anabilim Dalı Başkanları toplantısı ile Erzincan Üniversitesi ailesi ve PDR ailesini yan yana getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti ve toplantı ile öğrencilerinin PDR ailesinin bir üyesi olduklarını hissettiklerini dile getirdi.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Koca da, PDR mesleğinin ülkemizde önemi giderek artan bir alan olduğunu belirterek, bu alan mezunlarına önümüzdeki yıllarda ihtiyacın daha çok artacağına dikkat çekti. Öğrencilerin alanlarını belirleme ve eğitimlerini sürdürmeleri konusunda onların motive edilmesinde öğretmenlere büyük görevler düştüğünü, bu noktada onlara yardımcı destek birimi olarak Rehberlik öğretmenlerinin öne çıktığını ifade eden Prof. Dr. Koca, ‘’Rehberlik öğretmenlerimiz okul yönetimiyle, öğretmenlerle, velilerle, öğrencilerle bir işbirliği yaparlarsa, bu konuda ortaya çıkacak olası sorunları büyük ölçüde aşarız. Rehberlik öğretmenlerinin okullarımızda daha fazla istihdam edilmesi gerekir,  bu açıdan bu toplantıyı önemsiyoruz ve desteğe hazırız. Ayrıca bu program, öğrencilerimiz arasında da çok fazla talep ediliyor, fakültemizde kurum içi yatay geçiş ve çift ana dal programlarında en fazla talep edilen programdır. Önemi giderek artan programın daha iyi olması, yükseköğretimimize, milli eğitimimize, tüm ailelere, insanlığa hayırlı işler yapmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu da konuşmasında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin 12.’sini düzenlediği PDR Anabilim Dalı Başkanları toplantısını, temsil ettiği mana itibarıyla çok anlamlı bulduğunu belirterek, ‘’Bir toplantının katılımcı oranından çok asıl önemli olan asıl maksadına ulaşıp ulaşmadığıdır. Sonuçta hepimizin çabası, bir çiviyi çakmaktır. Çakacağımız bir çivi bir nalı; bir nal bir atı; bir at bir yiğidi; bir yiğit bir ülkeyi kurtarıyor; bunu başarmak için yapacağız, onun için bu toplantıyı temsil ettiği mana itibarıyla çok anlamlı buluyor, Erzincan’da yapıldığı için emek verenleri ayrıca kutluyorum’’ dedi. Yeni kurulan bir üniversite olarak Erzincan Üniversitesinin gelişmek zorunda olduğunu, bunu içinde yüksek motivasyonla daha çok çalışılmaya ihtiyaç duyduğunun altını çizen Prof. Dr. Çapoğlu, ‘’Yeni kurulmuş bir üniversiteyiz, çok çalışmak zorundayız bunun için de motivasyonumuzun yüksek olması gerekiyor, motivasyonumuzun yüksek olması için de sizlere ihtiyaç var, yanımızda olduğunuzu, bizleri bir yere taşımak için gayret gösterdiğinizi görmek gücümüzü arttırıyor. Öğrenci adına pozitif katkı sağlayacak her adımda yanınızdayız, sizlere destek ve köprü olmak görevimizdir. Bunun için emek sarf ediyoruz, gayret gösterdikçe de bunların boşa gitmediğini görüyor, yorgunluğumuzu hissetmiyoruz’’ diye konuştu. Prof. Dr. Çapoğlu, üniversite olarak PDR alanını önemsediklerini, daha fazla güçlendirmek için katkılarını sürdüreceklerini söyledi ve şöyle konuştu: ‘’Bireyin kendini tanıması ve kendi özelliklerini bilerek bir yol tutturması verimlilik açısından çok önemlidir. Sonuç olarak birey ülke ve toplum için çok önemlidir, bu anlamda, bireyi kendine tanıtan, eksikleri ve fazlalarıyla ona bir yol çizen PDR bilimi, bugün olduğu gibi gelecekte de çok büyük önem arz edecek. Yetişmiş eleman yönünden eksiklerimiz yok değil, İnşallah seneye de PDR’ye pozitif desteğimizi sürdüreceğiz. Bu toplantının gerçekleştirmek istediğiniz iyi şeylerin oluşmasında bir adım teşkil edeceğine inanıyor, bu yolda ne düşerse destek adına, gücümüzün yettiğince her zaman hazır olduğumuzu belirtmek istiyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’’
Konuşmaların ardından program oturumlarla devam etti. Program kapsamında ayrıca, 24 Ekim günü 15.30’da Başöğretmen salonunda, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Psikolojik   Danışmanlar ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin katıldığı bir paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.  Toplantıda, Türk PDR-DER Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Ergene, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oya G. Ersever ve Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Çetinkaya’nın konuşmaları katılımcılarca ilgiyle dinlendi.
Program sonunda, Dernek yönetimince, Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ile Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Koca’ya, PDR Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mücahit Kağan ile Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Gülaçtı’ya plaket takdim edildi. Toplantı bitiminde sonuç raporu hazırlanıp imzaya açıldı ve ilgili birimlere gönderildi.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık