İl Genel Meclisi toplantıları sona erdi

Toplantıda oy birliği ile alınan kararlar ise şöyle;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Tercan İlçesinde İl Özel İdaresine ait eski Mamahatun İlköğretim Okulu binası İl Genel Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 314 sayılı kararı ile 25 sayılı yıllığına Tercan İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiş olup, İlçe Müftülüğünün bütçe imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle ilgi yazı talebine istinaden taşınmazın üzerindeki tahsisin kaldırılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Refahiye İlçesi Sarıkoç Köyü Deli Munzur Mezrasına Çermeler isimli içme suyu membasının tahsisinin yapılmasına,

İl Genel Meclisi'nin 03.01.2017 tarih ve 03 sayılı kararı ile İlimiz Tercan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine Taner Acar seçilmiş olup, seçilen üyenin Tercan Kaymakamlığı'na vermiş olduğu Vakıf Üyeliğinden istifa dilekçesi nedeniyle yerine Selahattin Çalışkan'ın seçilmesine,

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'nun 7. Maddesi gereği, Üzümlü İlçesi'nde STK tarafından 1 (bir) Mütevelli Heyeti Üyesi seçilmiş olup, ancak bahse konu STK'nın, Üzümlü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 23/08/2017 tarih ve 2017/651 sayılı yazısı ile resmen kapandığı bildirilmiş olup, kalan süreyi tamamlamak üzere Üzümlü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine Adem Beşiktaş'ın seçilmesine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İl Özel İdaresi Erzincan-Ergan Dağı Dört Kişilik Kapalı Tip Sandalyeli Otomatik Klemli Telesiyej Tesisi 1. ve 2. Etap Bakım Onarım Yapım işinin İl Özel İdaresi 2017 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Tercan İlçesi Mustafa Bey Köyünün içme suyu tüm alt yapı işlerinin yapılması için ilgili birim tarafından projesi hazırlanarak ve yeterli ödeneğin ayrılarak İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Kemah İlçesi Tuzla Köyüne Annukludere isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince Refahiye İlçesi Arpayazı Köyüne Yaylamete isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Kemah İlçesi Boğaziçi Köyüne Dındıra isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (f) bendi gereğince; Refahiye İlçesi Alaçayır Köyüne Kürelik Deresi isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde dolu olan kadrolarda çalışan personellerin bulundukları derecelerde hizmet sürelerini doldurduklarından, 5 adet 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 5 adet 3.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Merkez İlçe Köyler Birliği Başkanlığı’nın ilgi yazısına konu, Merkez- Saztepe Köyü İçme suyu ve kanalizasyon inşaatı için ayrılan 550.000,00.-TL ödenekten arta kalan 86.809,32.-TL.nin İl Özel İdaresi 2017 yılı yatırım programında bulunan ve Merkez İlçe Köyler Birliğince ihaleleri gerçekleştirilen Erzincan-Merkez- Cevizli, Çatalören, Sütpınar ve Ergan Köyleri içme suyu ve kanalizasyon inşaatı işlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için Hizmet Alımı ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde; 2018 yılından itibaren 3 yıl (01.01.2018-31.12.2020) süreyle 25 Silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin çalıştırılmasına,

İl Özel İdaresi temizlik ve şoför hizmetlerinde çalıştırılmak üzere, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler başlıklı 28.maddesinin 5.fıkrasında; “(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” denilmektedir. Söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için Hizmet Alımı ile 2018 yılından itibaren 3 yıl (01.01.2018-31.12.2020) süreyle İl Genel Meclisi'nde çalıştırılmak üzere 1 Şoför (İl Genel Meclisinde hizmet alımı ile çalışan şoförün mesai saatleri dışında çalıştırıldığında mesai ücretinin ödenmesine) 5 Temizlik İşçisi, İl Özel İdaresi'nde çalıştırılmak üzere 4 Temizlik İşçisi, Vali Konağında çalıştırılmak üzere 1 Şoför 5 Temizlik İşçisinin, toplamda ise 2 Şoför ve 14 Temizlik İşçisi personelin çalıştırılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Merkez İlçe Tandırlı Köyünde sulama işlerinde kullanılmak üzere 500 metre 200'lük borunun ambar mevcutlarından karşılanmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Merkez İlçe Çubuklu Köyü Oluklu Mezrası yolunun İl Özel İdaresi tarafından araçların müsait olduğu zaman stabilizesinin yapılmasa,

Yine Merkez İlçe Türkmenoğlu Köyü içme suyu ishale hattının çok eski olduğundan patlaklar mevcut olup su sıkıntısı çekilmekte olduğundan ishale hattının mahallinde incelenerek gerekli işlemin yapılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; Kemah İlçesi Konuksever Köyü Köy içi menfez yapımı işi ile sulama kanallarının onarımının yapılması, Kazankaya Köyünün arazi yollarının onarım işinin İl Özel İdaresinin imkanları dahilinde yapılmasına,

6360 Sayılı Kanun'la Belde Belediyelerinden İl Özel İdaresine devredilen araçlardan 11.02.2015 tarihli ihalede satılamayanlar ile İl Özel İdaresi Makine parkına ait servis dışı tutulan;

İL ÖZEL İDARESİNE AİT SEVİS DIŞI TUTULMUŞ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ

ARAÇ VE EKİPMANLAR İLE MALZEMELERE AİT MUHAMMEN BEDEL LİSTESİ

S.NO

PLAKA NO

ARACIN CİNSİ VE MARKASI

BİRİM ADETİ

MUHAMMEN

BEDELİ/TL

1

24-DH-262

RENAULT TAKSİ

1

5.000,00

2

24-EV-026

BMC OTOBÜS

1

15.000,00

3

24-GR-86-03

MİTSUBİSHİ GREYDER

1

50.000,00

4

24-GR-86-04

MİTSUBİSHİ GREYDER

1

15.000,00

5

24-YK-95-01

CAT 938 YÜKLEYİCİ

1

60.000,00

6

24-YK-00-02

KOMATSU YÜKLEYİCİ

1

15.000,00

7

24-YK-00-03

KOMATSU YÜKLEYİCİ

1

45.000,00

8

24-DZ-86-09

CAT DOZER

1

10.000,00

9

24-SL-94-01

BİTELLİ SİLİNDİR (Motor blok patlak) Bozuk

1

30.000,00

10

24-KR-00-02

KAR MAKİNASI

1

100.000,00

11

MAZOT TANKI (2500 LT) KEMALİYE

1

600,00

12

MAZOT TANKI (2500 LT) KEMALİYE

1

600,00

13

MAZOT TANKI ERZİNCAN

1

600,00

14

ESKİ LASTİK (YAKLAŞIK)

250

5.000,00

Belirtilen araçlar ve ekipmanların 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanun'un "İl Özel İdaresinin yetki ve imtiyazları" başlığı altındaki 7.maddesi (c) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince satışının yapılmasına,

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılan ve Saltek Müh. Proje Müş. İnş. Taah. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Taahhüdünde yapılmakta olan Bayırbağ Barajı ve Sulaması Planlama Raporu yapımı işi kapsamında hazırlanan Kamulaştırma raporunda kullanılmak üzere; Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Baraj rezervuar alanında kalan arazilerin İl Özel İdaresi hakları ve kamulaştırma bedelleri açısından, Baraj yapımını etkileyecek bir durumun olup olmadığı hakkında İl Özel İdaresinin görüşünün bildirilmesi istenilmektedir. Bu nedenle mülkiyeti İdaremize ait olan ve baraj rezervuar alanı içerisinde kalan 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1306, 1307, 1308, 1309 ve 1310 parsel numaralı taşınmazların, bedelleri ödenmek üzere kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve baraj yapımını etkileyebilecek bir durumun olup olmadığı ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Merkez Değirmenliköy Köyüne 2016 Yılı sosyal tesisler yatırım programında bulunan cami ve çoban evi için ayrılan ödeneğin olumsuz hava şartlar nedeni ile kullanılamamıştır. Merkez İlçe Köyler Birliği Hesabında bulunan 30.000,00.-TL Ödeneğin köy muhtarının isteği üzerine Değirmenliköy Köyünün köy tüzel kişiliğine ait tüm giderlerinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğinin yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi Kaymakamlığına makam aracı alınması için gönderilen 95.000,00.-TL. ödeneğin 70.000,00.-TL.sinin İlçe Merkezinin Ambulans Garajı yapımında, 25.000,00.-TL.sinin ise İlimiz Otlukbeli İlçesi Tekesor Yağlıpağar ve İshakdere mevkiinden gelen sulama kanalı yapımı işi için 500 metre 300'lük boru alımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi kültür, turizm tanıtımını anlatan kitabın yapılması için ayrılan 15.000.00.-TL. ödeneğin, 10.000,00.-TL.sinin Yeniköy Köy Konağı bakım ve onarım işi için, 5.000,00.-TL.sininde aynı köyün Camisine Şadırvan yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliğine,

İl Özel İdaresi 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan Kemah İlçesi Sürek Köyü istinat duvarı yapımı işi için ayrılan 30.000,00.-TL ödenek ile Mezra Köyü istinat duvarı yapımı işi için ayrılan 30.000,00.-TL. toplam 60.000,00.-TL. ödeneğin Cevizlik Köyü Kilit parke yapımı işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Merkez Günbağı Köyü ile Karadiğin Köyü köy yollarının stabilize işlerinin teknik elemanlar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak stabilize işlerinin yapılmasına,

Merkez Koçyatağı Köyünde yapılması planlanan asfalt işleri öncesi köy yolunun genişletilmesi ve yolun asfalta hazır hale getirilerek 2017 Yılı içerisinde İl Özel İdaresi iş makineleriyle gerekli asfalt çalışmalarının yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Çardaklı Köyü mahalle ve mezarlığa giden yolun alt yapı ve istinat duvarı yapımı işinin İl Özel İdaresi yol ağına alınarak istinat duvarı işinin yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Küçükgelengeç Köyü kanalizasyon işi için ayrılan ödeneğin Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hesabında bulunup kanalizasyon işinde kullanılmamıştır. İl Özel İdaresi 2016-2017 Yılı Yatırım programında bulunan Eşmepınar ve Yeşilkaya Köyleri grup içme suyu işinin ödenek eksikliğinden ihalesi yapılamamıştır.Küçükgelengeç köyüne ayrılan 105.000,00.-TL. ödeneğin Eşmepınar ve Yeşilkaya Köyleri içme suyu işinde kullanılmasını ayrıca İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli incelemenin yapılarak İl Genel Meclisine rapor halinde bilgi verilmesine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz Refahiye İlçesinin Köylerinde 15.000 m2 kilit parke yapımı işinin İl Özel İdaresi 2017 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak gerekli ödeneğin aktarılmasına,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesinin (a) bendi gereğince; İlimiz İliç İlçesi İl Özel İdaresi Bakım Evinde bulunan greyderin devamlı arıza yaptığı ve modelinin eski olduğundan dolayı makine parkında bulunan yeni greyderlerin biriyle değiştirilmesine,

Otlukbeli ve Çayırlı İlçelerinin köylerinde eksik kalan tarımsal sulama kanallarının tespitinin yapılarak İl Genel Meclisi'ne rapor halinde sunulması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Otlukbeli İlçesi Yeniköy köyünün yarım kalan sulama kanalı işinin İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından incelenerek 30.000,00.-TL. ödeneğin 2018 Yılı Yatırım Programına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Merkez Kurutilek Mahallesi Kırklar Tepesinde bulunan Atatürk Portresinin ışıklandırılması için 55.000,00.-TL. ödeneğin İl Özel İdaresi tarafından 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden karşılanarak Ek Yatırım programına alınıp yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

Erzincan Gaziler Derneği binasının yarım kalan bakım ve onarım işlerinin tespiti yapılarak gerekli ödeneğin karşılanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Köy İşleri Takip, Afet İşleri Komisyonlarına sevkine,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi gereğince; İl Özel İdaresi İhtisas Komisyonları içerisinde yer alan Afet İşleri Komisyonu üyeliklerinden istifa eden İliç İlçe Temsilcisi Recep Dağ ve Refahiye İlçe Temsilcisi Abdulkadir Can'ın yerlerine, Merkez İlçe Temsilcisi Ahmet Gedik ile Otlukbeli İlçe Temsilcisi Recep Gündüz'ün seçilmelerine, oy birliğiyle karar verildi.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.