Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli

2017 sezonunda uygulamasına geçilecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamında iller bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı gerçekleşrieildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamında bitkisel üretim faaliyetlerinin planlanması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 941 tarım havzası oluşturulmuş ve havza/ilçe bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı belirlenmiştir. Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik ve bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden 21 ürün bazında değerlendirme yapılmıştır. Bu ürünler; buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkilerinden oluşmaktadır. Söz konusu ürünlerle ilgili olarak istatistiki veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi) veriler dikkate alınarak 941 havza/ilçe bazında dağılımı belirlenmiştir.

2017 sezonunda uygulamasına geçileceği bu model kapsamında desteklenecek ürünlerin dağılım ilimiz için Arpa, Buğday, Çavdar, Tiriticale, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Soğan(Kuru) olarak belirlenmiş olup havza/ilçe bazlı ayrıntılı liste aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ERZİNCAN İLİ 2017 YILI ÜRÜN BAZINDA DESTEKLENECEK LİSTE

İL-İLÇE Adı                   DESTEKLENEN ÜRÜNLER

Erzincan-Merkez                        Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates             

                                                    Soğan(Kuru)

Çayırlı                                     Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri      

İliç                                          Arpa, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri     

Kemah                                    Arpa, Buğday, Yem Bitkileri      

Kemaliye                                Arpa, Buğday, Yem Bitkileri      

Otlukbeli                                 Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri,

Refahiye                                 Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Tercan                                    Arpa, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Üzümlü                                    Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri

Haberler