Erzincan’da 125 Köy Tabulaştı

Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı tarım sektörünün daha fazla tarımsal ürün elde etme gereğini ortaya koymaktadır. Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, 125 yerleşim biriminin uygulama alanı olarak tespitiBakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildi dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzincan Merkez, Üzümlü, Refahiye, Tercan ve Çayırlı ilçelerinde bulunan 125 köy arazi toplulaştırma programı kapsamına alındı. 125 yerleşim biriminin uygulama alanı olarak tespiti 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10927 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edildi.

Toplulaştırma projesi kapsamında hisseli parsellerin azaltılması, kullanılmayan küçük arazilerin değerlendirilmesi, tapu kadastro kayıtlarını yenilenmesi, tarla içi yollar ve kanaların düzeltilmesi, kırsal çevre yenilenmesi ve sulama randımanının artması sağlanarak mekanizasyon ve teknolojinin daha verimli kullanılması, işçilik maliyetleri düşürülerek arazilerin birim alanlarından daha fazla verim elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Konu hakkında açıklamada bulunan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, "Artan nüfus ve beslenme ihtiyacı tarım sektörünün daha fazla tarımsal ürün elde etme gereğini ortaya koymaktadır. Toprağın sınırlı bir kaynak olması nedeniyle, aynı alandan daha fazla ürün elde etme imkânlarının arttırılması gerekmektedir. Tarım arazilerindeki yapısal bozukluklar, verimin düşmesine neden olabildiği gibi, verimi artırıcı tedbirlerin alınmasını da engellemektedir.

Bu nedenle tarım arazilerinin ıslah edilmesi hususu öncelik arz etmektedir. Bu sayede tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesi, çiftçimizin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilmesi ve yaşam refahının artırılması hedeflendiğini belirterek, Erzincanlı çiftçilerimizin de bu imkânlara sahip olabilmesi için İl Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar yapılarak 2016 yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımıza bildirildi dedi.

Erzincan’da yapılması planlanan toplulaştırma çalışmaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca da uygun görülmüş ve gelinen süreçte 125 yerleşim birimi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir." dedi.

Haberler