AFRİN KAHRAMANLARINA

Sahipsiz sanıp ta, atma taşını,
Dünya gurbetinde garip değilim.
Yel götürmez kayaların başını,
Dal yaprak değilim, hemen eğilim.

Sıdk ile inandım, tamdır imanım. 
Bir yanım Hamza’dır öbür yan Ali.
Beni savaşta gör, bak ne yamanım,
Bizde kahramana derler ki deli.

Kılıcımdan keskin, dilimdir benim,
Sözlerim saplanan zehirli oktur.
Tevhit inancı ki, yolumdur benim
Bunda katiyetle şek şüphe yoktur.

Selamlar taşıdım Altay dağından,
Mevzileri tek tek Hızır’la geçtim.
Kurtulmuşum nice düşman ağından,
Hayat gösterdiler, şehadet seçtim.

Güven vermez dosta, bu karnımız tok
Bu Vatan uğruna ne canlar verdik.
Hileyle düzenle kahramanlık yok.
Kan kızıl ölüme tenleri verdik,
Cennet bahçesinden gülleri derdik.