Gülhan Çağlı Ağabeye,

Bin dokuz yüz altmışlı yılların kaçıydı bilemiyorum, çocuktum. Babam ile beraber Aşağı Çarşı’da tablacıların karşısında bulunan bakırcı Selahattin Günal’ın dükkanına gitmiştik. Aile dostumuz olan Şekerci İsmail Efendi’nin kızının düğünü için hediye almak maksadıyla orada bulunuyorduk. Gülhan Ağabey’in ismini ilk kez Babam, Mehmet Karakaya, ve Selahattin Günal’ın konuşmalarından hatırlarım. Kendisi damat olarak anılmıştı.

Orta okul yıllarımın başında, Korkmaz Apartmanı’nda bulunan Milli Türk Talebe Birliği’ne(MTTB) gidip gelmeye başlamıştım. O yıllarda bu apartman çok amaçlı konferans salonu olarak kullanılmaktaydı.MTTB olarak başlangıçtan beri kendimize ait bir yerimiz olsun düşüncesine sahiptik ve Manifaturacılar Sitesi’nin bodrum katına taşınmamız bizim için önemli bir gelişmeydi. Fikir ve gönül dünyamızı olgunlaştıran seminerler, konferanslar ve tiyatrolar düzenliyorduk. O güzel günlerin birinde okuldan hocamız olan, Yüksel Yalçınkaya Beyefendinin yardımlarıyla belde pasajı ikinci katta bulunan Gülhan Çağlı’nın ofisini MTTB olarak bizlere tahsis etmesi Gülhan Çağlı ismini ikinci defa duymam ve tanımamın sebebidir. Bu taşınma bizlerin heyecanını arttırmış, prestijimizi yükseltmiş ve bize özgüven aşılamıştır. Gülhan Ağabey, fikir ve gönül dünyamızın oluşmasında, zenginleşmesinde bize vizyon açtığı gibi hem de talebelerin burs temininde bizlere çokça ağabeylik yapmıştır. O yıllarda bize ağabeylik etmiş olan diğer isimler gibi. (Vehbi Kaymaz, Mustafa Kutlu, Ali Nar, Yüksel Yalçınkaya, Muammer Ekti, Orhan Aktepe, Rıfkı Kaymaz, Rafet Akpınar, Akın Ekinci.)

Gülhan Ağabey yalnızca ticaret ve sosyal hayatında değil, ayrıca siyasette de aktif olmuş birisidir. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi gibi siyasi hareketlerde yöneticilik ve başkanlık yapmıştır.

Erbakan Hoca’nın “GülhanıErsan, Doğusan ve Yeni Sanayi Sitesi’nde de kurucu ve yönetici rol almıştır.

Her zaman fedakar biri olarak bildiğimiz Gülhan Ağabey Erdav(Erzincan Hayra hizmet ve Dayanışma Vakfı), Ermat ve Doğu Gazetesi’nin kuruluşunda hep yanımızda olmuştur.

Rahmetli babamın “Bizim Gülhanı”…Hem Üstad Necip Fazıl’ın Erzincan’a teşriflerinde, hem de Erdem Bayazıt, Akif İnan, Rasim Özdenören, İhsan Süreyya Sırma, Beşir Atalay gibi nice bilim ve fikir adamı ağabeylerimizin Erzincan’ımızda gerçekleşen programlarında büyüğümüz olarak mihmandarlık yapmıştır.

Bizim neslimizin ağabeyidir Gülhan Çağlı.

Tefsir ve hadis okumalarımızda, evlerimizde baş konuğumuz olmuştur. Kimi zaman kendi evlerini de bizlere açmıştır.

Bendenizin aktif siyasi hayatında da yol gösterir olmuş ve yenilikçi harekette katkıda bulunmuş bir kimsedir Gülhan Çağlı. Yok zamanlarımızda, kimsesiz zamanlarımızda bizleri kıymetlendiren ve onurlandıran adamdır Gülhan Ağabey.

Ak Parti’nin kuruluşunda (Erzincan Teşkilatı’nın açılış programı vesilesiyle) bizim evimizde gerçekleşen misafirliklerinde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül Beyefendilerin sağ yanlarına oturttuğum baba dostum, baba yarım diye tanıttığım adamdır Gülhan Çağlı.

O, doğruların ve doğru bildikleri hususunda tavizsiz yürüyen sert mizaçlı ama derviş gönüllü bir kimsedir. Dede Paşa’nın, Abdurrahim Reyhan’ın sohbet meclislerinde bulunmuş ve nasiplenmiş bir derviştir Gülhan Ağabey.

Mahallemizin hem eşrafı hem de delikanlısı Güzel Adam…Gülhan Çağlı

“Her nefis ölümü tadacaktır” sırrınca rahmet-i rahmana kavuşmuştur.

Baba Dostum,

Ağabeyim,

Allah senden razı olsun, makamın cennet olsun.