Tahir Erdoğan Şahin
Tahir Erdoğan Şahin
Yazarın Makaleleri
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -8
Gerek başkanın ve gerekse meclisin ayrı ayrı seçimlerde doğrudan halk tarafından seçilmesi, halkın yasama ve yürütme tercihleri konusunda daha fazla tercihte bulunabilmesini sağladığı için, başkanlık sistemi parlamenter sistemden çok daha...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -7
Parlamenter sistemin uygulamalarında pek çok sorunlarla karşılaşıldığı, başta Türkiye olmak üzere, bu sistemle idare edilen bütün ülkelerde yaşanılarak öğrenilmektedir. Her sistem, tasarlanıp uygulamaya geçirildiğinde, çıkabilecek...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -6
Siyasal Sistem: Hemen her ülkede kamusal yararlılıklar adına çeşitli amaçlar tasavvur edilir. Tasavvur edilen amaçların reel düzlemde olabilirliği kanaatine erişildiğinde, pratikte de bunların uygulanması yoluna gidilir. Siyasal sistem, bütün...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -5
Özgürlük- Demokrasi İlişkisi: Özgürlük, bireylerin kendisi kendi olarak ve iradî anlamda, yaşadığı alan içinde var olma arzu ve isteğinin içselleştirilmişliği, bunun zihinsel ve davranışsal olarak dışa vurumudur. Ancak, toplum ve yer...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -4
Devlet ve Meşruiyet: İktidar, en geniş anlamda toplumda yönetme ve yönlendirme gücüdür. İnsanlar arasındaki ilişkilerin her düzeyinde görülür. İktidarı, yani erki elinde tutan birey ya da bireyler topluluğu, yönetimi altındakilerin istekleri...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -3
Siyaset Bilimi: Farkı türden siyasal sistemlerde iktidarı ve iktidarın dağılımını inceleyen akademik disipline siyaset bilimi denebilir. Siyaset bilimciler, iktidarın kaynaklarını, nasıl ve kimler tarafından kullanıldığını, kısıtlama...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -2
İnsan ve Siyaset: Batı dünyasında 'üst insan”, Hindistan ve interlantında 'nirvana”, İslâm dünyasında ise 'insan-ı kâmil” vurgusu, hayatı gerçek anlamıyla kavrayan ideal insan özleminin terennüm edilişidir. XXI. yüzyıl,...
SİYASET, XXI. YÜZYILDA SİYASAL YÖNELİMLER VE BAŞKANLIK SİSTEMİ -1
Çağın Parametreleri ve Siyaset: Bazı kriterler esas alınarak yapılan tarihsel dönemler, kendine özgü nitelikleri içerisinde değerlendirilir. İçinde bulunduğumuz dönemin de kendine özgü vasıfları, paradigmaları ve parametreleri bulunmaktadır....

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık