Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Cuma Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
Çoksesli bir Dünyadan...
İnsanız işte...  Nâkıs varlıklar...  Zaman zaman dil sürçüyor, yazarken kalem nefsin irâdesine bırakabiliyor hâkimiyeti... Taşlar elimizde...  İşimize geldiği gibi, terâzinin hangi kefesine istiyorsak oraya koyabiliyoruz. "Herkes...
“Nûh’un Gemisinden Uygarlık Gemisine”
'Nûh'un Gemisinden Uygarlık Gemisine”  İnsanlık gemisi, modern çağın, uygarlık (!) çağının akıl almaz tufanları karşısında su almaya başlamış, günah ve zulümlerin, haksızlıkların ağırlığıyla her gün biraz daha...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE Allâh (c.c.) Kitâb-ı Kerîm'inde buyuruyor: 'Rasûl der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı büsbütün terk ettiler.” (Furkân, 30) Ve Rabbimizin mübârek mesajlarını bize bizzat...
TEN GEMİSİ BATARKEN
TEN GEMİSİ BATARKEN 'Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?” (En'âm, 6/32) Hiç ölmeyecekmiş gibi sımsıkı sarıldığımız,...
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı?
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı? Kuşkusuz bugün, değişen, küreselleşen, husûsî olmaktan çok umûmîleşen dünyamızın, en önemli parçası internettir. İnternete bağlı olarak gelişen sosyal hayat ise, husûsi ve umûmî hayatımızın vazgeçilmez...
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya Yazımıza başlamadan evvel İstiâze-Besmele ile Muavvizateyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyalım: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım! Yarattığı şeylerin...
KIYÂMET VE ÂHİRET
24/02/2017 KIYÂMET VE ÂHİRET Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha, Bir kupkuru çöl var, ne ışık var ne de vâhâ! M. Âkif Ersoy Âhiret, Allâh'ın (c.c) emriyle, İsrâfil (a.s)'ın, kıyâmetin kopması için sûr'a ilk defa...
Af Yolunu Tut, İyiliği Emret, Câhillerden Yüz Çevir!
Affetmek; eksiklik ve kusurlu davranışlar sebebiyle meydana gelen hataları, merhametle, 'belki düzelir, değişir” ümidiyle hoşgörü ile karşılamaktır. İnsanların, birbirlerini bağışlayabilmekten önce birbirlerini tanımaya ve anlamaya...
HEVÂ VE HEVESLERİMİZ
Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem, İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem! (N. F. Kısakürek, 1973) Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen, onların...
NEFS MUHÂSEBESİ
NEFS MUHÂSEBESİ El'aman nefs elinden, nefs elinden el'aman! Eğer hemen değilse, sor kendine, ne zaman? (N.F. Kısakürek, 1983) Hayat, anlamsız bir ‘varoluş' olmadığı gibi; ölüm de, sonu hiçlikle tamamlanan bir ‘yokoluş'...
UNUTAN VE UNUTULANLARDAN OLMAMAK
UNUTAN VE UNUTULANLARDAN OLMAMAK 'Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (59-Haşr; 19) Âlemlerin Rabbi olan Allâh'a (c.c.) hamd-u senâlar...
Yeni Yılda Duâmız
Yeni Yılda Duâmız…﷽ Yâ Rabbi! Zât-ı Zülcelâl'ine hamd olsun. Rasûlüne ve izinden yürüyenlere selâm olsun. Geçmişimiz, geleceğimize ayna tutsun… Hâllerimizi hayra çevir, âkıbetimiz takvâmız olsun. Yaşadığımız acıları...
Kardeşler Olma Zorunluluğu
İhtiyar dünyamız, insanoğlunun hırsına ve öfkesine yenik düşme zaafiyeti yüzünden, acılar, adaletsizlikler ve karışıklıklar içerisindeyken, Müslümanlar olarak tekrar tekrar dönüp aynaya bakmak ve vicdanlarımızı, samîmî bir niyetle,...
Ahde Vefâ Gerek
‘Ahde Vefâ Gerek' 'Kim ahdine vefa eder ve sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Âl-i İmrân S.) 'Ey sevgili... Bazen vefaya doğru gidiyorsun, bazen cefâya doğru! Sen benimsin; nereye gidiyorsun?” Mevlânâ Allah'a...
ACIYA AĞIT
ACIYA AĞIT Metruk bir şehir kadar ıssız, Bir suçlu edâsıyla mahkûm, Sürgün evi kadar mahrûm… İyi olan ne varsa, yanmaya yüz tutmuş Ki, farkında olmadan hayattan kopmuş… Ve çoğaldı kırık dökük hayatlar, Kuyular kazan, katı yürekli...
Facebook, Youtube, Twitter
Zaman zaman Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal medyada yapılan yorumları "okurken" dahi, "günahkâr" olduğumuzu düşündüğümüz bir durumla karşılaşıyoruz. İnsanların ağızları ve kafaları sanki "elfâz-ı küfür" ile dolmuş; tâbir...
KUR’ÂN GÜNEŞİNİN DOĞDUĞU AY
KUR'ÂN GÜNEŞİNİN DOĞDUĞU AY ''Tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlar hürmetine tut kalbimizden Allah'ım. Bir ömür aşkına niyetli kalsın kalblerimiz!” Rahmân ve Rahîm (olan) Allâh'ın adıyla... 'Ey iman edenler!...
Sosyal Medya Platformları Üzerine
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNE Günümüzde artık sosyal medya platformları, hayatımızın her alanını olduğu kadar, dînî hayatımızı da o nispette etkisi altına almış durumdadır. Esâsen hayatın dînî olmaktan hâriç bir yönü olamaz....
İnsan, Başıboş Bırakılacağını mı Zannediyor?
İnsan, Başıboş Bırakılacağını mı Zannediyor? Allâh (c.c.), Kur'ân'da kusursuz tarifi yapılan mutlak ve mükemmel varlıktır. Yaratandır, Rahmândır ve Rahîmdir. O'nu en güzel tanımanın yolu, Kur'ân'a bakmaktır....
Sesler ve Mûsikî
Sesler ve Mûsikî Mûsiki, Yunanca bir kelimedir. "Mûsi" "nağmeler", "ki" ise "ölçülü" anlamına gelmektedir. Yani musiki, etimolojik olarak "ölçülü nağmeler" (sesler) demektir. Duygu ve düşüncelerin sesle ifadesi olan musiki, güzel sanatların...
İbadet Anlayışımız
İbadet Anlayışımız 05.02.2016 Allah'a ibadetle yükümlü olan insanla­rın günümüzdeki ibadet anlayışlarını, insan gerçeğinden hareket ederek ele almak istiyo­ruz. Çünkü islâm dini, insan fıtratını göz önünde bulundurarak o...
Cennet Ehlinden Olabilmek
'İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.” (Bakara, 82) Mü'minlerin Allah'a olan yakınlıkları, cennet ehlinin sahip oldukları en büyük ve en önemli nimet olacaktır kuşkusuz…...
Düşkünleriniz ve Muhtaçlarınız Sayesinde
İnsanlık âleminin dünya yolculuğu aşama aşama devam ediyor… Kitâb-ı Kerim, yeryüzü sınavına tabi tutulan insanlığın hayat evrelerine dikkatlerimizi çekiyor: 'Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki,...
Dostluklara Ne Oldu?
'İnsan insana muhtaçtır…” Bu hakikatin en güzel ifadesi, 'yalnızlık Allâh'a mahsustur” deyiminde bulur kendisini… Sosyal bir varlık olan insan, kendisini toplum dışına itemez. İterse, sorumluluktan kaçmış ve yalnızlaşmış...