Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
DÎNİN ÜÇ TEMEL UNSURU VE MÂHİYETİ
DÎNİN ÜÇ TEMEL UNSURU VE MÂHİYETİ Îman, İbâdet ve Ahlâk… Bu üç unsur, dînin temelini, getirdiği inanç sistemini ve bu nizâmın hayata, hangi usûl ve esaslar çerçevesinde tatbik edileceğinin temel ilkelerini belirliyor… Din en kısa...
Medya, Moda, Mantalite ve: AİLE
MEDYA, MODA, MANTALİTE VE: AİLE Bir toplumu yıkmanın da, ayağa kaldırmanın da en önemli faktörü âiledir, bunu az veya çok herkes bilir. Târih boyunca bu hep böyle olagelmiştir. Bu seyir içerisinde denilebilir ki, bir toplumu yıkmanın belki...
Sayısal Çokluk Üzerine
'SAYISAL ÇOKLUK ÜZERİNE…” 'Sayısal çokluk/çoğunluk” anlamına gelen 'Tekâsür” Kur'an'da 102. Sûreye isim olmuştur. Kur'an âyetlerinin nâzil olduğu dönemin Arap toplumu arasında çoklukla övünmek bir...
Kur'ân'a Dair...
KUR'ÂN'A DÂİR… Kur'ân, dirilişin ve direnişin kitâbıdır. Bir memât kitabı değil, bir hayat kitâbıdır. İdeal hayat ancak onunla inşâ olunur. Kur'ansız hayat vahşî bir hayattır. Ona bağlı sürdürülmeyen hayâtların...
Bir Bayram Yazısı
Bir Bayram Yazısı Yine bir bayram geldi, öpülecek eller var Gönüllerde titreyen hüzün yüklü teller var Kimi güler neş'eyle, kimi ağlar hasretten Gurbetten sılaya dökülecek seller var!   Ekrem Kaftan Bayramlar hasretleri buluşturur,...
UZLET Mİ, YOKSA YENİDEN ÜLFET Mİ?
UZLET Mİ, YOKSA YENİDEN ÜLFET Mİ? Uzlet, insanlarla birlikte olmaktan kaçınmak, bir köşeye çekilip kendi başına yaşamak anlamında kullanılan bir tasavvufî terim… Halvet, inzivâ gibi terimler de uzlet anlamında kullanılıyor… Müslümanda...
Mutluluk Arayışı
Dünya tarihinin özellikle son yüzelli yılının tablosuna bakıldığı zaman, Müslümanlar açısından hiç iç açıcı olmadığı; Müslümanların, yaşadıkları hayattan dîne göre geçer not alamadıkları izlenimi ortaya çıkıyor... Öyle...
ÖYLE BİR KAPAK YAPMIŞ Kİ, LÂFI GEDİĞİNE KOYMUŞ!
'ÖYLE BİR KAPAK YAPMIŞ Kİ, LÂFI GEDİĞİNE KOYMUŞ!” Her lâfı söylemek mârifet olsaydı, Hz. Rasûl (s.a.v.)  'susan kurtulur” değil de belki, 'konuşan kurtulur” buyururdu. Kendisine, akla-hayâle gelmeyen sözlerle,...
"Bir Zaman Gelecek ki..."
'BİR ZAMAN GELECEK Kİ…” 'Bir zaman gelecek ki, onların dinleri para, kıbleleri kadınları olacak!” (Hadîs-i Şerîf) 'Bir zaman gelecek ki”… Yani şimdiki zaman! 'Onların”… Bizden bahsediyor! Dinleri para, kıbleleri...
TESETTÜR / ÖRTÜNME / HİCÂB VE MODA ÜZERİNE
'TESETTÜR / ÖRTÜNME / HİCÂB VE MODA ÜZERİNE...” Artık çok günahlar onun gizleyiciliği altında irtikâp ediliyor… Asıl göreviyle 'mahrem yerleri örtmek” olan tesettür; kimileri için arsızlığın, kimileri için hırsızlığın,...
“DÎNİMİZİN DEĞİL, DÜNYAMIZIN DERTLİSİYİZ…”
'DÎNİMİZİN DEĞİL, DÜNYAMIZIN DERTLİSİYİZ…” İnsan dünyevîleştikçe sekülerleşiyor, dînî duyguları, inanç hassâsiyetleri zayıflıyor… Günlük hayâtımızın akışı içerisinde bizi canlı tutan sâbitelerimiz; Allah inancı...
Değişen Dünya, Değişen İmtihan ve Biz
DEĞİŞEN DÜNYA, DEĞİŞEN İMTİHÂN VE BİZ İnsanın imtihânı artık değişmiş… Geçmişte açlıkla, yoksullukla, sefâletle, işkence ile verilen imtihân; yeryüzü coğrafyasının birçok bölgesinde bugün de hâlâ yürek yakan vechesiyle...
Sosyal Gıybet, Sosyal Silâh, Sosyal Fâciâ: “Sosyal Medya”
Sosyal Gıybet, Sosyal Silâh, Sosyal Fâciâ: 'Sosyal Medya” Şeytan hiç boş durmadı… Hep çalıştı, çabaladı, koşturdu, koşuşturdu. Sonunda, günümüzün en büyük silâhını sürdü önümüze...! Uluslararası kimliğiyle aramızda,...
Sosyal Medya Kirliliği
'Sosyal Medya” nâmıyla guruplandırılan sınırsız özgür (!) ortamlar, -aktif, süperaktif, deaktif ya da pasif- onu bir şekilde kullanan herkesi (istisnâlar kaideyi bozmaz) alabildiğine küfürbaz, ayarsız, saygısız, sevgisiz ve edebten...
İnsan, Şehir ve Medeniyet
İNSAN, ŞEHİR VE MEDENİYET  İnsan; inanmak, kalbi ve kafasıyla da tatmîn olmak ihtiyâcında olan bir varlıktır… İnsanlar çeşit çeşit… Sıcağı da görse sızlanır, soğuğu da görse sızlanır… Herkes aynı hamurdan/çamurdan...
Âmentü'sü Değişen Müslümanlar
'ÂMENTÜSÜ DEĞİŞEN MÜSLÜMANLAR”  Bir Cuma namazından satırlara dökülen izlenimlerim… 'Ey îman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, hemen Allâh´ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz,...
İSRAF KRİZİ
İSRAF KRİZİ 'Memlekette kriz var” diyorlar… Neyin krizi? Yokluğun mu, tokluğun mu? İsraf, savurganlık, doyumsuzluk, hovardalık almış başını gidiyor… Meselâ, hergün her bir haneden iki-üç araç trafiğe çıkıyor! Baba ayrı, oğlan...
Çoksesli bir Dünyadan...
İnsanız işte...  Nâkıs varlıklar...  Zaman zaman dil sürçüyor, yazarken kalem nefsin irâdesine bırakabiliyor hâkimiyeti... Taşlar elimizde...  İşimize geldiği gibi, terâzinin hangi kefesine istiyorsak oraya koyabiliyoruz. "Herkes...
“Nûh’un Gemisinden Uygarlık Gemisine”
'Nûh'un Gemisinden Uygarlık Gemisine”  İnsanlık gemisi, modern çağın, uygarlık (!) çağının akıl almaz tufanları karşısında su almaya başlamış, günah ve zulümlerin, haksızlıkların ağırlığıyla her gün biraz daha...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE Allâh (c.c.) Kitâb-ı Kerîm'inde buyuruyor: 'Rasûl der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı büsbütün terk ettiler.” (Furkân, 30) Ve Rabbimizin mübârek mesajlarını bize bizzat...
TEN GEMİSİ BATARKEN
TEN GEMİSİ BATARKEN 'Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?” (En'âm, 6/32) Hiç ölmeyecekmiş gibi sımsıkı sarıldığımız,...
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı?
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı? Kuşkusuz bugün, değişen, küreselleşen, husûsî olmaktan çok umûmîleşen dünyamızın, en önemli parçası internettir. İnternete bağlı olarak gelişen sosyal hayat ise, husûsi ve umûmî hayatımızın...
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya   Yazımıza başlamadan evvel İstiâze-Besmele ile Muavvizateyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyalım: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım! ...
KIYÂMET VE ÂHİRET
24/02/2017 KIYÂMET VE ÂHİRET Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha, Bir kupkuru çöl var, ne ışık var ne de vâhâ! M. Âkif Ersoy Âhiret, Allâh'ın (c.c) emriyle, İsrâfil (a.s)'ın, kıyâmetin kopması için sûr'a ilk defa...