Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
DÎNİN ÜÇ TEMEL UNSURU VE MÂHİYETİ
DÎNİN ÜÇ TEMEL UNSURU VE MÂHİYETİ Îman, İbâdet ve Ahlâk… Bu üç unsur, dînin temelini, getirdiği inanç sistemini ve bu nizâmın hayata, hangi usûl ve esaslar çerçevesinde tatbik edileceğinin temel ilkelerini belirliyor… Din en kısa...
Medya, Moda, Mantalite ve: AİLE
MEDYA, MODA, MANTALİTE VE: AİLE Bir toplumu yıkmanın da, ayağa kaldırmanın da en önemli faktörü âiledir, bunu az veya çok herkes bilir. Târih boyunca bu hep böyle olagelmiştir. Bu seyir içerisinde denilebilir ki, bir toplumu yıkmanın belki...
Sayısal Çokluk Üzerine
'SAYISAL ÇOKLUK ÜZERİNE…” 'Sayısal çokluk/çoğunluk” anlamına gelen 'Tekâsür” Kur'an'da 102. Sûreye isim olmuştur. Kur'an âyetlerinin nâzil olduğu dönemin Arap toplumu arasında çoklukla övünmek bir...
Kur'ân'a Dair...
KUR'ÂN'A DÂİR… Kur'ân, dirilişin ve direnişin kitâbıdır. Bir memât kitabı değil, bir hayat kitâbıdır. İdeal hayat ancak onunla inşâ olunur. Kur'ansız hayat vahşî bir hayattır. Ona bağlı sürdürülmeyen hayâtların...
Bir Bayram Yazısı
Bir Bayram Yazısı Yine bir bayram geldi, öpülecek eller var Gönüllerde titreyen hüzün yüklü teller var Kimi güler neş'eyle, kimi ağlar hasretten Gurbetten sılaya dökülecek seller var!   Ekrem Kaftan Bayramlar hasretleri buluşturur,...
UZLET Mİ, YOKSA YENİDEN ÜLFET Mİ?
UZLET Mİ, YOKSA YENİDEN ÜLFET Mİ? Uzlet, insanlarla birlikte olmaktan kaçınmak, bir köşeye çekilip kendi başına yaşamak anlamında kullanılan bir tasavvufî terim… Halvet, inzivâ gibi terimler de uzlet anlamında kullanılıyor… Müslümanda...
Mutluluk Arayışı
Dünya tarihinin özellikle son yüzelli yılının tablosuna bakıldığı zaman, Müslümanlar açısından hiç iç açıcı olmadığı; Müslümanların, yaşadıkları hayattan dîne göre geçer not alamadıkları izlenimi ortaya çıkıyor... ...
ÖYLE BİR KAPAK YAPMIŞ Kİ, LÂFI GEDİĞİNE KOYMUŞ!
'ÖYLE BİR KAPAK YAPMIŞ Kİ, LÂFI GEDİĞİNE KOYMUŞ!” Her lâfı söylemek mârifet olsaydı, Hz. Rasûl (s.a.v.)  'susan kurtulur” değil de belki, 'konuşan kurtulur” buyururdu. Kendisine, akla-hayâle gelmeyen...

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık