Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
TESETTÜR / ÖRTÜNME / HİCÂB VE MODA ÜZERİNE
'TESETTÜR / ÖRTÜNME / HİCÂB VE MODA ÜZERİNE...” Artık çok günahlar onun gizleyiciliği altında irtikâp ediliyor… Asıl göreviyle 'mahrem yerleri örtmek” olan tesettür; kimileri için arsızlığın, kimileri için hırsızlığın,...
“DÎNİMİZİN DEĞİL, DÜNYAMIZIN DERTLİSİYİZ…”
'DÎNİMİZİN DEĞİL, DÜNYAMIZIN DERTLİSİYİZ…” İnsan dünyevîleştikçe sekülerleşiyor, dînî duyguları, inanç hassâsiyetleri zayıflıyor… Günlük hayâtımızın akışı içerisinde bizi canlı tutan sâbitelerimiz; Allah inancı...
Değişen Dünya, Değişen İmtihan ve Biz
DEĞİŞEN DÜNYA, DEĞİŞEN İMTİHÂN VE BİZ İnsanın imtihânı artık değişmiş… Geçmişte açlıkla, yoksullukla, sefâletle, işkence ile verilen imtihân; yeryüzü coğrafyasının birçok bölgesinde bugün de hâlâ yürek yakan vechesiyle...
Sosyal Gıybet, Sosyal Silâh, Sosyal Fâciâ: “Sosyal Medya”
Sosyal Gıybet, Sosyal Silâh, Sosyal Fâciâ: 'Sosyal Medya” Şeytan hiç boş durmadı… Hep çalıştı, çabaladı, koşturdu, koşuşturdu. Sonunda, günümüzün en büyük silâhını sürdü önümüze...! Uluslararası kimliğiyle aramızda,...
Sosyal Medya Kirliliği
'Sosyal Medya” nâmıyla guruplandırılan sınırsız özgür (!) ortamlar, -aktif, süperaktif, deaktif ya da pasif- onu bir şekilde kullanan herkesi (istisnâlar kaideyi bozmaz) alabildiğine küfürbaz, ayarsız, saygısız, sevgisiz ve edebten...
İnsan, Şehir ve Medeniyet
İNSAN, ŞEHİR VE MEDENİYET  İnsan; inanmak, kalbi ve kafasıyla da tatmîn olmak ihtiyâcında olan bir varlıktır… İnsanlar çeşit çeşit… Sıcağı da görse sızlanır, soğuğu da görse sızlanır… Herkes aynı hamurdan/çamurdan...
Âmentü'sü Değişen Müslümanlar
'ÂMENTÜSÜ DEĞİŞEN MÜSLÜMANLAR”  Bir Cuma namazından satırlara dökülen izlenimlerim… 'Ey îman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, hemen Allâh´ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz,...
İSRAF KRİZİ
İSRAF KRİZİ 'Memlekette kriz var” diyorlar… Neyin krizi? Yokluğun mu, tokluğun mu? İsraf, savurganlık, doyumsuzluk, hovardalık almış başını gidiyor… Meselâ, hergün her bir haneden iki-üç araç trafiğe çıkıyor! Baba ayrı, oğlan...
Çoksesli bir Dünyadan...
İnsanız işte...  Nâkıs varlıklar...  Zaman zaman dil sürçüyor, yazarken kalem nefsin irâdesine bırakabiliyor hâkimiyeti... Taşlar elimizde...  İşimize geldiği gibi, terâzinin hangi kefesine istiyorsak oraya koyabiliyoruz. "Herkes...
“Nûh’un Gemisinden Uygarlık Gemisine”
'Nûh'un Gemisinden Uygarlık Gemisine”  İnsanlık gemisi, modern çağın, uygarlık (!) çağının akıl almaz tufanları karşısında su almaya başlamış, günah ve zulümlerin, haksızlıkların ağırlığıyla her gün biraz daha...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUKÂYESE VE BİR MUHÂSEBE Allâh (c.c.) Kitâb-ı Kerîm'inde buyuruyor: 'Rasûl der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur'ân'ı büsbütün terk ettiler.” (Furkân, 30) Ve Rabbimizin mübârek mesajlarını bize bizzat...
TEN GEMİSİ BATARKEN
TEN GEMİSİ BATARKEN 'Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?” (En'âm, 6/32) Hiç ölmeyecekmiş gibi sımsıkı sarıldığımız,...
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı?
Sosyal Medya mı, Sosyal Hayat mı? Kuşkusuz bugün, değişen, küreselleşen, husûsî olmaktan çok umûmîleşen dünyamızın, en önemli parçası internettir. İnternete bağlı olarak gelişen sosyal hayat ise, husûsi ve umûmî hayatımızın vazgeçilmez...
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya
Kem Nazarlar ve Sosyal Medya Yazımıza başlamadan evvel İstiâze-Besmele ile Muavvizateyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuyalım: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım! Yarattığı şeylerin...
KIYÂMET VE ÂHİRET
24/02/2017 KIYÂMET VE ÂHİRET Ey yolcu uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha, Bir kupkuru çöl var, ne ışık var ne de vâhâ! M. Âkif Ersoy Âhiret, Allâh'ın (c.c) emriyle, İsrâfil (a.s)'ın, kıyâmetin kopması için sûr'a ilk defa...
Af Yolunu Tut, İyiliği Emret, Câhillerden Yüz Çevir!
Affetmek; eksiklik ve kusurlu davranışlar sebebiyle meydana gelen hataları, merhametle, 'belki düzelir, değişir” ümidiyle hoşgörü ile karşılamaktır. İnsanların, birbirlerini bağışlayabilmekten önce birbirlerini tanımaya ve anlamaya...
HEVÂ VE HEVESLERİMİZ
Hep nefs çıkar karşıma, ölüp ölüp dirilsem, İnsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem! (N. F. Kısakürek, 1973) Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resûlüm!) ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen, onların...
NEFS MUHÂSEBESİ
NEFS MUHÂSEBESİ El'aman nefs elinden, nefs elinden el'aman! Eğer hemen değilse, sor kendine, ne zaman? (N.F. Kısakürek, 1983) Hayat, anlamsız bir ‘varoluş' olmadığı gibi; ölüm de, sonu hiçlikle tamamlanan bir ‘yokoluş'...
UNUTAN VE UNUTULANLARDAN OLMAMAK
UNUTAN VE UNUTULANLARDAN OLMAMAK 'Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (59-Haşr; 19) Âlemlerin Rabbi olan Allâh'a (c.c.) hamd-u senâlar...
Yeni Yılda Duâmız
Yeni Yılda Duâmız…﷽ Yâ Rabbi! Zât-ı Zülcelâl'ine hamd olsun. Rasûlüne ve izinden yürüyenlere selâm olsun. Geçmişimiz, geleceğimize ayna tutsun… Hâllerimizi hayra çevir, âkıbetimiz takvâmız olsun. Yaşadığımız acıları...
Kardeşler Olma Zorunluluğu
İhtiyar dünyamız, insanoğlunun hırsına ve öfkesine yenik düşme zaafiyeti yüzünden, acılar, adaletsizlikler ve karışıklıklar içerisindeyken, Müslümanlar olarak tekrar tekrar dönüp aynaya bakmak ve vicdanlarımızı, samîmî bir niyetle,...
Ahde Vefâ Gerek
‘Ahde Vefâ Gerek' 'Kim ahdine vefa eder ve sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Âl-i İmrân S.) 'Ey sevgili... Bazen vefaya doğru gidiyorsun, bazen cefâya doğru! Sen benimsin; nereye gidiyorsun?” Mevlânâ Allah'a...
ACIYA AĞIT
ACIYA AĞIT Metruk bir şehir kadar ıssız, Bir suçlu edâsıyla mahkûm, Sürgün evi kadar mahrûm… İyi olan ne varsa, yanmaya yüz tutmuş Ki, farkında olmadan hayattan kopmuş… Ve çoğaldı kırık dökük hayatlar, Kuyular kazan, katı yürekli...
Facebook, Youtube, Twitter
Zaman zaman Facebook, Youtube, Twitter gibi sosyal medyada yapılan yorumları "okurken" dahi, "günahkâr" olduğumuzu düşündüğümüz bir durumla karşılaşıyoruz. İnsanların ağızları ve kafaları sanki "elfâz-ı küfür" ile dolmuş; tâbir...