banner76
Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
Düşkünleriniz ve Muhtaçlarınız Sayesinde
İnsanlık âleminin dünya yolculuğu aşama aşama devam ediyor… Kitâb-ı Kerim, yeryüzü sınavına tabi tutulan insanlığın hayat evrelerine dikkatlerimizi çekiyor: 'Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu bilin ki,...
Dostluklara Ne Oldu?
'İnsan insana muhtaçtır…” Bu hakikatin en güzel ifadesi, 'yalnızlık Allâh'a mahsustur” deyiminde bulur kendisini… Sosyal bir varlık olan insan, kendisini toplum dışına itemez. İterse, sorumluluktan kaçmış ve yalnızlaşmış...
Merhamete Susayan İnsanlık
'De ki: Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.” (Neml, 27/69) İnsanlığı yani kendimizi seyrediyoruz her gün her vesile ile karşımıza çıkan fotoğraf karelerinde… Yaratıcı tarafından özümüze yerleştirilmiş...
Eğitim Hayatına Kısa Bir Bakış
Eğitim-öğretim konusu insanlığın en ciddi meselelerinden biridir. Hayatı idrak tarzımız, yaşayışımız eğitim-öğretimle ilgili olduğu gibi, mertebemiz de tahsil kalitemizle alâkalıdır. Sevdâlarımız, hasretlerimiz, hassâsiyetlerimiz,...
BEŞ EMNİYET
Allah insanı yarattı ama onu başıboş asla bırakmadı. Gönderdiği nübüvvet kervânı ile temel gâyesi Allâh'ın rızasını kazanmak için kulluk yapmak olan insanı hep korudu ve kurtuluşa çağırdı. 'Allah en iyi koruyandır, O merhametlilerin...
BİZ KİMİN İÇİNİZ?
BİZ KİMİN İÇİNİZ? Onlara bir musibet geldiğinde: "Biz Allah'ınız ve elbette O'na döneceğiz" derler. (Bakâra: 186) 'Allah için olmak” hakikatinin bizler neresinde duruyoruz, gelin isterseniz bu yazımızda hep birlikte bu duruşumuzun...
KALB ÖNEMLİ
Rahman Ve Rahîm Allah'ın Adıyla… Şikâyetimiz hep güldendir, Güle sorsan Bülbül'den… Ne Bülbül'den güldendir, Dertlerimiz gönülden..! Bizlere beyânı ve kalemle yazı yazmayı öğreten Allah'a hamd olsun. Yeryüzünün...
TESLİMİYET SEMBOLLERİ: HAC VE KURBAN
'Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir; fakat sizin takvanız O'na ulaşır. Onları size bu şekilde boyun eğdirdi ki, sizi hidayete erdirdiği için Allah'ı yücelterek anasınız. (Habibim)...
VİCDÂN MAHRÛMİYETİ
'Suçsuz insanları öldürmenin üzerini örtecek bir bayrak yoktur!” 'Yoksa onların çoğunun söz dinlediğini veya akıllarını kullandığını mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler, hatta ondan daha da aşağıdırlar.” (Furkân:...
Kulluk Bilinci ve Dünya-Ahiret Dengesi
Kulluk için yaratıldık ve yaşamak üzere dünyaya gönderildik. 'Yol O'nun, varlık O'nun gerisi hep angarya…” ve bizlere bir hayat ikram edildi. İçini doldurmakla, ahiretimiz için dolu dolu yaşamakla mükellef olduğumuz bir hayat....
Söz Saltanatı
Söz Saltanatı Hayata dair her şey 'söz” ile başladı. Ruhlar âleminde soru sadedinde bir söze muhatab olduk: 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Âdemoğlu: 'Evet, sen bizim Rabbimizsin!” (A'raf: 172) dediler. Yani henüz bizler...
Allâh’ın Boyası ile Boyanmak
Allâh'ın Boyası ile Boyanmak İslâmiyet, Allâh'ın (c.c.) mü'minlere verdiği bir renktir, bir boyadır (sıbğatullâh)…O'nun verdiği rengin dışında kalan bütün renkler, boyalar sahtedir, sun'idir, alçaltıcıdır....
‘Bugün Bayram, Ğufrâneke Yâ Rahmân…’
‘Bugün Bayram, Ğufrâneke Yâ Rahmân…' İslâm âlemi olarak 17 Temmuz 2015/1 Şevvâl 1436 Cuma günü yeni bir Ramazan Bayramına daha milletçe huzur ve mutluluk içinde kavuşmuş bulunuyoruz. Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. Ramazan-ı...
"İyilik Kalıcıdır"
'İyilik Kalıcıdır” İnsan neden ölümsüzlüğün peşindedir? Neden daha uzun, hatta elimizde olsa sonsuza dek yaşamak isteriz? Yeryüzü eğlencelerinden geri kalmak istemediğimiz için mi? Dinlerin ve pek çok kültürün bize ebediyetten...
"Vakit, İyilik Vakti"
‘Vakit, İyilik Vakti' Hiçbir kalpte kalamam içinde iyilik yoksa İyiliği kalpten atsan içinde başka ne kalsa? Gönüllerin ilâhî rahmet ve mağfiret arzusu ile yıkandığı, iyilik duygularının kabardığı, mü'minlerin hayırda yarıştığı,...
"Ramazan İklimi"
Ramazan İklimi Kabulünün canlı şahitleri olduğumuz duâmızdır bizim Ramazan… Peygamberimiz öğretmişti bize ve bizler de daha iki ay öncesinden başlayarak tekrar ettiğimiz duâlarımızda 'Ya Rab! Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek...
"Hayata ve İnsana Dair..."
HAYATA VE İNSANA DAİR İnsan bu! Ne hırsı geçer, ne emeli biter, ne arzuları söner! Sahip olduklarını hiç görmez, nimetlerinin kadrini bilmez, hep daha fazlasını ister. Gözü her daim yukarılardadır. Aşağıda olanı hiç görmez. Başını...
Bir Hikâye: “Elif Alfa Depremi”
Bir Hikâye: 'Elif Alfa Depremi” Yazımıza konu edindiğimiz eser, 'kitap aydınlıktır, kitap güneştir, onu kaldırırsanız ne kalır ki?” gibi çok hayatî bir mesaj içerdiğini düşündüğümüz şu muhteşem cümle ile başlıyor....
"Dönüşümüz Allâh'adır"
'Dönüşümüz Allâh'adır” İslâm'ı bir yaşam biçimi ve kılavuzu olarak benimseyenler için kuşkusuz yaşadığımız dünya, 'bir oyun ve eğlence”den ibarettir. 'Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır; ahiret yurdu,...
Sınırları Tanımak
Sınırları Tanımak 'Ölüm Meleği gelmeden ey nefsim! Haddini ve hududunu bir kez daha, bin kez daha gözden geçirsen ne olur?” Kâinatın yüce Hâlık-ı Zül' Celâli olan Allâh'ımızın (c.c.) koyduğu sınırlar, bizi bize anlatır....
Ömür Sermayesi
01.05.2015 Ömür Sermayesi 'Ömür sermayesi eriyen ümmete sen merhamet eyle ya Rab!” Ömür, doğum ile ölüm arasında geçen bir zaman dilimi olup, Cenâb-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği en büyük bir nîmet ve paha biçilmez bir...
Ahlâk Öğretmeni
Ahlâk Öğretmeni Hz. Peygamber (s.a.v), geçmişten-geleceğe bu dünyanın gördüğü en büyük ve en mükemmel ahlâk öğretmenidir. O ki insanlığa, Allâh'ın lütfu sayesinde iman, ibadet ve muâmelâta dair ne varsa öğrettiği gibi, ahlâk...
Rahmet Peygamberini Beklerken
Rahmet Peygamberi'ni Beklerken Resulullah (s.a.v) sadece Rabbimizin değil, O'nun sevgisinin kalblerimize yerleştiği biz aciz ümmetinin de sevgilisidir. Allâh'ın O en güzel habibini sevmek bizim borcumuz, mecburiyetimizdir. Bizi buna...
Benlik Virüsü ve Halimiz (2)
Benlik Virüsü ve Halimiz (2) Enaniyet; bir insanın servet, makam, ilim, ibadet, soy, güzellik ve kuvvet gibi herhangi bir meziyetinden dolayı kendisini başkalarından üstün görme hastalığıdır. Hak ve hakikati kabul etmemektir. Kibir ve enaniyetin...