banner76
Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
Benlik Virüsü ve Halimiz (1)
Günümüz dünyasında yaşadığımız senaryolara karşı Mevlana'nın muhteşem bir öğüdü var: 'Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allâh'ınlütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük...
'Ben' lik Virüsü ve Tedavisi
Benlik Virüsü ve Tedavisi (1) 'Edebden mahrum olan, Allâh'ın lütfundan da mahrumdur.” Günümüz dünyasında yaşadığımız senaryolara karşı Mevlana'nın muhteşem bir öğüdü var: 'Allah'tan edebe muvaffak olmayı...
İnsana Yüklenen Sorumluluk
İnsana Yüklenen Sorumluluk Hani Rabbin Âdemoğullarından -onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp- kendilerini nefislerine şâhit tutmuş, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "evet Rabbimizsin, şâhit olduk” demişlerdi....
Sıhhat, Enerji ve Zaman Nimeti
Sıhhat, Enerji ve Zaman Nimeti 'İlerlemiş ülkelerde zaman çalışana yetmez, geri kalmış ülkelerde ise zaman geçmek bilmezmiş!” İnsan üç şeyin kıymetini bilmelidir: Sıhhat, enerji, zaman. Dünya ve âhiretimizi cennete çevirebilmek,...
Kıyafette Takvâ Ve Hayâ Ölçüleri
Kıyafette Takvâ ve Hayâ Ölçüleri Allah'ın kullarına bir yaşam biçimi olarak sunduğu güzel dinimiz İslâm, ne sadece vicdanlarda saklanan gizli manzumeler bütünüdür, ne de yalnızca dış görünüşe yansıyan bir takım davranışlardan...
"Denge"
"Denge" Hepimiz kuluz ve kulluğumuz insanî kimliğimiz üzerine bina edilmiştir. İnsan olduğumuz için kulluk sınavına tabi tutulduğumuz gibi, Âyet-i Celile'de; 'O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı...
"Muhâsebe"
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Efendimiz, şefâatçimiz Muhammed Mustafâ'ya, O'nun ehl-i beytine ve ashâbına da salât ü selâmlar... Kelime anlamı itibariyle hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama mânâlarına...
Müslümanın Hayatında “ZİKİR”
Cuma Sohbetleri 13.02.2015 Müslümanın Hayatında 'ZİKİR” İslâm, insanları sahte ilahlardan arındırarak Allah'a kulluğa çağırma gayesiyle gelmiştir. Onları insanların icat ettikleri her türlü sahte ve bayağı ilahlara esir olmaktan...
İhlâs Eğitimi Ve Terbiyesi
İhlâs Eğitimi ve Terbiyesi İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah'a yönelişte sâdece Hakk'ı...
Zor Zamanda İnanmak
30.01.2015 Cuma Sohbetleri Zor Zamanda İnanmak İslâm, Allah'a iman ve teslimiyetin adıdır. İman, Allah'a güven ve emniyetin, İslâm da O'na teslimiyetin ifadesidir. İman, sadece aklın bir aksiyonu değil, ayrıca iradenin kesin kararı...
Manevi İflasın Diğer Adı: Kul Hakkı
Cuma Sohbetleri 23.01.2015 Manevî İflasın Diğer Adı: Kul Hakkı İslâmiyetin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini 'adalet” ölçüleri içerisinde düzenlemektir....
"Hayâ İmandandır"
Cuma Sohbetleri 16.01.2015 'HAYÂ İMANDANDIR” 'Utanmaktan Utanan Bir Nesil Gelecek” Efendimiz (sav) mübârek bir sözlerinde 'Hayâ imandandır” buyurmuşlardır. İslâm büyükleri de; 'Utanmıyorsan, dilediğini yap!” ikazını...
Ey İman Edenler, İman Ediniz!
Cuma Sohbetleri 09.01.2015 Ey İman Edenler, İman Ediniz! 'İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir. Münafıklara da haber...
"Başlarken..."
Cuma Sohbetleri 02.01.2015 Başlarken… Tüm mevcûdâtı 'kün (ol)” emriyle yaratan, izzet ve şerefi yarattığı varlıklar içerisinde insana vererek onu diğer yaratılmışlardan üstün kılan, yaratıldıkları gün ki temizlik ve sâfiyetlerini...