Şeref İŞLEYEN
Şeref İŞLEYEN
Gönül Sohbetleri / Erzincan Müftülüğü
Yazarın Makaleleri
"Hayata ve İnsana Dair..."
HAYATA VE İNSANA DAİR İnsan bu! Ne hırsı geçer, ne emeli biter, ne arzuları söner! Sahip olduklarını hiç görmez, nimetlerinin kadrini bilmez, hep daha fazlasını ister. Gözü her daim yukarılardadır. Aşağıda olanı hiç görmez. Başını...
Bir Hikâye: “Elif Alfa Depremi”
Bir Hikâye: 'Elif Alfa Depremi” Yazımıza konu edindiğimiz eser, 'kitap aydınlıktır, kitap güneştir, onu kaldırırsanız ne kalır ki?” gibi çok hayatî bir mesaj içerdiğini düşündüğümüz şu muhteşem cümle ile başlıyor....
"Dönüşümüz Allâh'adır"
'Dönüşümüz Allâh'adır” İslâm'ı bir yaşam biçimi ve kılavuzu olarak benimseyenler için kuşkusuz yaşadığımız dünya, 'bir oyun ve eğlence”den ibarettir. 'Dünya hayatı sadece oyun ve oyalanmadır; ahiret yurdu,...
Sınırları Tanımak
Sınırları Tanımak 'Ölüm Meleği gelmeden ey nefsim! Haddini ve hududunu bir kez daha, bin kez daha gözden geçirsen ne olur?” Kâinatın yüce Hâlık-ı Zül' Celâli olan Allâh'ımızın (c.c.) koyduğu sınırlar, bizi bize anlatır....
Ömür Sermayesi
01.05.2015 Ömür Sermayesi 'Ömür sermayesi eriyen ümmete sen merhamet eyle ya Rab!” Ömür, doğum ile ölüm arasında geçen bir zaman dilimi olup, Cenâb-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği en büyük bir nîmet ve paha biçilmez bir...
Ahlâk Öğretmeni
Ahlâk Öğretmeni Hz. Peygamber (s.a.v), geçmişten-geleceğe bu dünyanın gördüğü en büyük ve en mükemmel ahlâk öğretmenidir. O ki insanlığa, Allâh'ın lütfu sayesinde iman, ibadet ve muâmelâta dair ne varsa öğrettiği gibi, ahlâk...
Rahmet Peygamberini Beklerken
Rahmet Peygamberi'ni Beklerken Resulullah (s.a.v) sadece Rabbimizin değil, O'nun sevgisinin kalblerimize yerleştiği biz aciz ümmetinin de sevgilisidir. Allâh'ın O en güzel habibini sevmek bizim borcumuz, mecburiyetimizdir. Bizi buna...
Benlik Virüsü ve Halimiz (2)
Benlik Virüsü ve Halimiz (2) Enaniyet; bir insanın servet, makam, ilim, ibadet, soy, güzellik ve kuvvet gibi herhangi bir meziyetinden dolayı kendisini başkalarından üstün görme hastalığıdır. Hak ve hakikati kabul etmemektir. Kibir ve enaniyetin...
Benlik Virüsü ve Halimiz (1)
Günümüz dünyasında yaşadığımız senaryolara karşı Mevlana'nın muhteşem bir öğüdü var: 'Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Allâh'ınlütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük...
'Ben' lik Virüsü ve Tedavisi
Benlik Virüsü ve Tedavisi (1) 'Edebden mahrum olan, Allâh'ın lütfundan da mahrumdur.” Günümüz dünyasında yaşadığımız senaryolara karşı Mevlana'nın muhteşem bir öğüdü var: 'Allah'tan edebe muvaffak olmayı...
İnsana Yüklenen Sorumluluk
İnsana Yüklenen Sorumluluk Hani Rabbin Âdemoğullarından -onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarıp- kendilerini nefislerine şâhit tutmuş, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "evet Rabbimizsin, şâhit olduk” demişlerdi....
Sıhhat, Enerji ve Zaman Nimeti
Sıhhat, Enerji ve Zaman Nimeti 'İlerlemiş ülkelerde zaman çalışana yetmez, geri kalmış ülkelerde ise zaman geçmek bilmezmiş!” İnsan üç şeyin kıymetini bilmelidir: Sıhhat, enerji, zaman. Dünya ve âhiretimizi cennete çevirebilmek,...
Kıyafette Takvâ Ve Hayâ Ölçüleri
Kıyafette Takvâ ve Hayâ Ölçüleri Allah'ın kullarına bir yaşam biçimi olarak sunduğu güzel dinimiz İslâm, ne sadece vicdanlarda saklanan gizli manzumeler bütünüdür, ne de yalnızca dış görünüşe yansıyan bir takım davranışlardan...
"Denge"
"Denge" Hepimiz kuluz ve kulluğumuz insanî kimliğimiz üzerine bina edilmiştir. İnsan olduğumuz için kulluk sınavına tabi tutulduğumuz gibi, Âyet-i Celile'de; 'O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı...
"Muhâsebe"
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Efendimiz, şefâatçimiz Muhammed Mustafâ'ya, O'nun ehl-i beytine ve ashâbına da salât ü selâmlar... Kelime anlamı itibariyle hesap görme, hesaplaşma, kendi kendini sorgulama mânâlarına...
Müslümanın Hayatında “ZİKİR”
Cuma Sohbetleri 13.02.2015 Müslümanın Hayatında 'ZİKİR” İslâm, insanları sahte ilahlardan arındırarak Allah'a kulluğa çağırma gayesiyle gelmiştir. Onları insanların icat ettikleri her türlü sahte ve bayağı ilahlara esir olmaktan...
İhlâs Eğitimi Ve Terbiyesi
İhlâs Eğitimi ve Terbiyesi İhlâs, her türlü şirk, bâtıl inanç ve kötü duygudan uzak durmak, kullukta riyâdan, beşerî ilişkilerde menfaat hesaplarından sakınmaktır. Özet ifâdesiyle ihlâs, Allah'a yönelişte sâdece Hakk'ı...
Zor Zamanda İnanmak
30.01.2015 Cuma Sohbetleri Zor Zamanda İnanmak İslâm, Allah'a iman ve teslimiyetin adıdır. İman, Allah'a güven ve emniyetin, İslâm da O'na teslimiyetin ifadesidir. İman, sadece aklın bir aksiyonu değil, ayrıca iradenin kesin kararı...
Manevi İflasın Diğer Adı: Kul Hakkı
Cuma Sohbetleri 23.01.2015 Manevî İflasın Diğer Adı: Kul Hakkı İslâmiyetin temel hedefi, insanların hem Allah ve insanlar ile hem de diğer canlı-cansız varlıklar ve eşyâ ile ilişkisini 'adalet” ölçüleri içerisinde düzenlemektir....
"Hayâ İmandandır"
Cuma Sohbetleri 16.01.2015 'HAYÂ İMANDANDIR” 'Utanmaktan Utanan Bir Nesil Gelecek” Efendimiz (sav) mübârek bir sözlerinde 'Hayâ imandandır” buyurmuşlardır. İslâm büyükleri de; 'Utanmıyorsan, dilediğini yap!” ikazını...
Ey İman Edenler, İman Ediniz!
Cuma Sohbetleri 09.01.2015 Ey İman Edenler, İman Ediniz! 'İman edip sonra inkâr eden, sonra iman edip tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenleri Allah ne bağışlayacak, ne de doğru yola eriştirecektir. Münafıklara da haber...
"Başlarken..."
Cuma Sohbetleri 02.01.2015 Başlarken… Tüm mevcûdâtı 'kün (ol)” emriyle yaratan, izzet ve şerefi yarattığı varlıklar içerisinde insana vererek onu diğer yaratılmışlardan üstün kılan, yaratıldıkları gün ki temizlik ve sâfiyetlerini...