Kadir AŞÇI
Kadir AŞÇI
Yazarın Makaleleri
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu,      ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ    
(1861-1923) NAKŞÎBENDÎ DERGÂHINDA MUHAMMEDİYYE VE MEVLEVÎ MESNEVÎ-i ŞERîFİ OKUNMASINA DAİR ŞeyhzâdeAhmed Fevzi ile ağabeyi MehmedSıdkı'nın Pazartesi ve Cuma geceleri Dergâh-ı şerîfteHatm-i Hâcegân ile Mesnevi-i Şerif okudukları...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) 1904 YILINDA ERZİNCAN TEKKELERİ 1904 senesinde Kafkasyalı Kurmay Yüzbaşı Fuat Bey'in çizdiği Erzincan şehir İnkişâf Haritasında, şehrin yerleşim planının sol üst köşesinde Tekkeler kısmında Erzincanda faal durumda olan...
-Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) SEYYİD-İ EVLÂD-I RASÛL'DEN, (HAZRETİ PEYGAMBER SOYUNDAN GELEN) BİR AİLE Aşçı İbrahim Dede'nin yazmış olduğu hatıratında Hacı Fevzi Efendi'nin Baba taraf evveliyatlarının 'Seyyid-i Evlâd-ı Rasulden” yani...
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-itemsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) HACI HAFIZ MEHMED RÜŞDÎ EFENDİ : Erzincan eşrafından Battalzâde 'Hacı Hafız” adıyla meşhurdur. Alansalı Hoca Efendi'nin oğludur. Evleri Erzincan'ın Şa'bân Ağa Mahallesi Şaban Ağa Camii şerifi karşısındadır....
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) 'Şeyh Hacı Fehmi Efendi'nin Kahramanlığı; Bizim süvarilerimizden çoğu Eleşgirt ordusuyla beraber olup, henüz bize yetişemedikleri ve derlenip toparlanmaları daha bir iki güne bağlı olduğu için öncü karakol hizmetini...
--Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
Terzi Baba Dergâhı’nın son Şeyhi, Erzurum ve Sivas Kongreleri Heyet-i temsiliyye Azası, I.Dönem Erzincan Mebusu, ŞEYH HACI FEVZİ EFENDİ
(1861-1923) Başlarken… Kıymetli okuyucularım, gazetemiz doğu'da haftalık doğu' penceresinden köşemizdeki makale serimiz uzun soluklu bir şekilde devam edecektir. Bu sene kitaplaşmış olan Şeyh Hacı Fevzi Efendi adlı eserimizin doğu...
  I.DÖNEM ERZİNCAN MEBUSU, ERZİNCAN MÜFTÜSÜ,ERZURUM KONGRESİ ERZİNCAN AZASI OSMAN FEVZİ (TOPÇU) (1862-1939)
Değerli okuyucularım, ikinci makalemizlekarşınızdayız. Erzincan'ımızın sinesinden çıkmış Devlet adamları, ilim adamı ve meşhur şahsiyetlerin kısa biyografilerini anlatmak ve kayda geçirmek amacıyla doğu penceresinden makale serimiz...
MISIR VÂLİSİ KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA ERZİNCANLI MI?
doğu gazetemizin vefâkar, sebatkâr Kıymetli okuyucuları, Erzincanımızın sinesinden çıkan meşhur şahsiyetlerin biyografilerini senelerdir çalışan ve araştıran bir hemşehrinizim.. Bu kabil çalışmalarımızın Erzincanımızın İbrâhim...