ERZİNCAN MERKEZ KAVAKYOLU PAŞA İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Z KÜTÜPHANE DONATIMI İŞİ ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Erzincan Merkez Kavakyolu Paşa İlkokulu Müdürlüğü Z Kütüphane donatımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası            : 2020/55410
1-İdarenin
a) Adresi                : MENGÜCELİ MAHALLESİ 1311 SOKAK KAMU 
                     LOJMANLARI 24100 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası        : 4462141605 - 4462141185
c) Elektronik Posta Adresi        : erzincanmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
                    internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 67 M² Alan'a 5 Adet Bilgisayar ve Ekipmanları ile                              Kütüphane Ekipmanları Donatımı
                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                : ERZİNCAN MERKEZ KAVAKYOLU PAŞA İLKOKULU                             MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi                : Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 40 takvim günü                     sonunda işi bitirerek teslimatını yapmak zorundadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            : ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI                      SALONU (Mengüceli Mah. 1310.Sok. Merkez/Erzincan)
b) Tarihi ve saati            : 24.02.2020 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜN DESTEK HİZMETLERİ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstkliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.