ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KURU GIDA VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ ALIMI CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale Kayıt Numarası

:

2020/550167

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜMÜŞTARLA KÖYÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE 1 NO: 1 T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA INFAZ KURUMU MÜDÜRLÜGÜ 24000 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası

:

4462511235 - 4462511237

c) Elektronik Posta Adresi

:

ab191253@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 2021 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE 65 KALEM KURU GIDA ve ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ ALIMI YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ MUTFAK DEPOLARI.

c) Teslim tarihi

:

İDARE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YÜKLENİCİDEN MALZEMEYİ İSTEYECEKTİR.TESLİMAT PEYDER PEY YAPILACAKTIR İDARE 365 GÜN İÇERİSİNDE MALZEMEYİ ALACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

GÜMÜŞTARLA KÖYÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE 1 NO:1 T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ -24000 ERZİNCAN MERKEZ

b) Tarihi ve saati

:

10.11.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ürün seçiminde, birinci sınıf en az 3(üç) değişik marka, 5(beş) gün içerisinde idareye getirilip muayene komisyonuna teslim edilecektir. Muayene komisyonuna getirilen ürünler içerisinde uygun bir ürün bulunmazsa, ürünler reddedilip tutanağa geçirilecektir. 3(üç) defa reddedilmesi halinde yükleniciye ihtar çekilmeden sözleşme tek taraflı feshedilerek, kesin teminatı maliyeye irat edilecek 4734 sayılı kamu ihale kanunu gereği yasaklama işlemleri başlatılacaktır


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ERZİNCAN T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık