T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

       1-Mülkiyeti Erzincan İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17. Sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel nolu 1025,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı kargir binanın "İmar Planında Blok Nizam 4 Kat T.A.K.S -0,80, K.A.K.S=3,20 Ticari Alan" hali hazır mevcut durumu ile satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

İHALE KONUSU:

Aşağıda tapu alanı, imar durumu, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazın satış işi.

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ve TAPU KAYDI

YÜZÖLÇÜMÜ

VASFI

İMAR DURUMU

HİSSE

TOPLAM           MUHAMMEN              BEDEL TL.

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI           (TL)

İHALE TARİH VE SAATİ

Erzincan Merkez İnönü Mahallesi 17. Sokak,

No: 3'te bulunan 535 ada, 20 nolu parsel.

1025,00 m2

İki Katlı Kargir Bina

Ticari Alan

Tam

4.793.075,00

143.792,25

07.10.2020 - 10:30

       2-Satış için tespit edilen iki katlı kargir binanın imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazetede yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

       3-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; (kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

       Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.) denilmektedir.

       4-İhale Geçici teminatı muhammen bedelin % 3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının  verecekleri süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5-İstekliler teklif Mektuplarını 07.10.2020  Çarşamba günü saat: 10:00’a kadar Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne kayıt numarası alarak teslim edeceklerdir.

       6-İhale, İl Encümenince Erzincan İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

       7-Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartname, mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

       8-İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN;

       İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR94 0001 5001 5800 7260 6529 20 500,00.-TL. IBAN nolu hesaba yatırılan 500,00.-TL. bedel karşılığında İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alacaklardır.

       A- İÇ ZARF:

       Teklif mektubundan oluşur. Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedileceltir. Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

       B- DIŞ ZARF:

       Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;

       a)Teklif mektubunu içeren iç zarf.

       b)Gerçek kişiler için, Türkiye’de kanuni ikameti olduğuna dair belge. (Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devletten temin edilecektir.

       c)Tebligat için, Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi.

       ç)Tüzel kişinin ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

       d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

       e)Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü.

       f)İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

       g)Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı.

       ğ)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının  verecekleri süresiz teminat mektubu.

       C- DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:

       Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve açık adresi, teklifin ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin imzalanması gerekmektedir.

       9-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

       10-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

       11-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERE DUYURULUR.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.