Kültür ve Turizm Bakanlığı, bin 629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık bünyesine çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör pozisyonlarına sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte, 2024 Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alımı kontenjan ve branş dağılımına ilişkin detaylar...

1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Resmi gazetede yayımlanan ilaç fiyatlandırma kararı hastaları üzecek Resmi gazetede yayımlanan ilaç fiyatlandırma kararı hastaları üzecek

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Editör: Saliha Kara