Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Asansörleri Revizyon İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacakt

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.02.2023 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: Fırat Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Salonu

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1124635/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-asansor-revizyon-isi-yaptirilacaktir     adresinden ulaşılabilir. 
 

Editör: Merve Kiraz