Askerlik ve doğum borçlanmalarını asgari ücret üzerinden yapanlar 2024 yılında 1 günlük borçlanma için 213,36 TL prim ödüyorlar. Askerliğini 18 ay yapan kişi bu sürenin tamamını borçlanırsa 540 gün için 115.214 TL prim öder.

Kadınlar her bir çocuk için çocuk 2 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemde boşta geçen sürelerle ilgili doğum borçlanması yapabiliyorlar. Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanmasını asgari ücret üzerinden yapan bir kadın 153.619 TL öder.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ücret ve maaşlarda vergi kesintisi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan prim ödemelerinden sonraki kazançlar üzerinden yapılır. Başka bir anlatımla SGK’ya yapılan her türlü prim ödemeleri kazançtan indirildikten sonra kalan kazanç tutarı üzerinden vergi kesilir. Askerlik ve doğum borçlanması primleri de aynı şekilde kazançtan indirilir.

Tahıl üretimi azalacak Tahıl üretimi azalacak

Çoğu kişi böyle bir hakkı olduğunu bilmediği için vergi indiriminden yararlanmıyor. Vergi indirimi hakkından yararlanabilmek için borçlanmanın sigortalı olarak çalışmakta iken yapılması gerekir.

Editör: Sena ERDOĞAN