İLAN
KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/463 Esas
KARAR NO : 2023/398
HAKİM : Aycan DURMUŞ 267078
KATİP : Edanur ŞEN 253934
DAVACI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
VEKİLLERİ : Av. GAMZE KÜÇÜKAY - [35022-12209-17646] UETS
Av. CELALETTİN KAYA -
DAVALI : ŞENEL ÇELİK -16664124730
YAVUZ SELİM MAHALLESİ 164 SOKAK N:4 D:5 Merkez/ERZİNCAN
DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)
DAVA TARİHİ : 21/09/2022
KARAR TARİHİ : 24/11/2023
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH 24/11/2023
Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ile;
HÜKÜM :
1-1-Davanın KABULÜ ile,
2-Davaya konu Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Kabaktepe köyü, 473 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 27/10/2022 havale tarihli rapor ve krokide gösterilen taşınmazın davalılar adına kayıtlı olan kısmının tamamının kamulaştırma bedelinin 320.580,51 TL olarak TESPİTİNE,
3-Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Kabaktepe köyü, 473 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın 27/10/2022 havale tarihli rapor ve krokide gösterilen taşınmazların davalılar adına kayıtlı olan kısımlarının tamamının TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA KAYIT VE TESCİLİNE,
Dair; tescil yönünden kesin, bedel tespiti bakımından ise kararımızın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde verilecek dilekçe ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 24/11/2023 tarihinde karar verilmiş olup,
Ve yine verilen karara karşı Davacı vekili tarafından istinaf edilmiş olup istinafa karşı dilekçenin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinafa karşı cevap verebileceği hususları,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/03/2024

#ilangovtr Basın No ILN02012928