En Güçlü Ordular

Tarih boyunca en güçlü ordulara sahip devletler döneme göre değişse de, genel olarak şunlar öne çıkar:

Roma İmparatorluğu: M.Ö. 3. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar uzanan Roma İmparatorluğu, geniş toprakları ve disiplinli ordusuyla en güçlü imparatorluklardan biriydi.

Moğol İmparatorluğu: 13. yüzyılda hüküm süren Moğollar, Cengiz Han önderliğinde geniş bir coğrafyayı fethettiler ve güçlü bir orduya sahiptiler.

Osmanlı İmparatorluğu: 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu, askeri gücüyle öne çıkan bir imparatorluktur.

Britanya İmparatorluğu: 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dünyanın en büyük imparatorluğu olan Britanya İmparatorluğu, güçlü bir donanmaya ve geniş bir sömürge ağına sahipti.

ABD: Günümüzde ABD, en güçlü orduya sahip devlet olarak kabul edilir.

En Uzun Yaşayan Devletler

Dünyanın en uzun süre varlığını sürdüren devletleri şunlardır:

Mısır: M.Ö. 3100'den beri varlığını sürdüren Mısır, dünyanın en eski uygarlıklarından biridir.

Çin: M.Ö. 2200'den beri varlığını sürdüren Çin, tarihi boyunca birçok hanedanlık ve imparatorluk görmüştür.

Etiyopya: M.Ö. 9. yüzyıldan beri varlığını sürdüren Etiyopya, Afrika'nın en eski bağımsız devletlerinden biridir.

Portekiz: 1143'ten beri varlığını sürdüren Portekiz, Avrupa'nın en eski ulus devletlerinden biridir.

Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor Muş'ta kadınların yayla mesaisi sürüyor

San Marino: 1321'den beri varlığını sürdüren San Marino, Avrupa'nın en küçük ve en eski cumhuriyetlerinden biridir.

En Kısa Süreli Yaşayan Devletler

Kısa süreli varlık gösteren devletlerden bazıları şunlardır:

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu: 1867'de kurulmuş ve 1918'de dağılmıştır.

Yugoslavya: 1918'de kurulmuş ve 1992'de parçalanmıştır.

Çekoslovakya: 1918'de kurulmuş ve 1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'ya bölünmüştür.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB): 1922'de kurulmuş ve 1991'de dağılmıştır.

Doğu Almanya: 1949'da kurulmuş ve 1990'da Almanya ile birleşmiştir.

En Geniş Topraklara Sahip Olan Devletler

Tarihte en geniş topraklara sahip olan devletlerden bazıları şunlardır:

Moğol İmparatorluğu: 13. yüzyılda Moğollar, Asya ve Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol ediyordu.

Britanya İmparatorluğu: 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu, dünyanın dört bir yanındaki topraklarda hakimiyet kurmuştu.

Rus İmparatorluğu: 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Rus İmparatorluğu, geniş bir coğrafyaya sahipti.

Çin İmparatorluğu: Tarih boyunca Çin İmparatorluğu, Asya'nın büyük bir kısmını kontrol etti.

Osmanlı İmparatorluğu: 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, üç kıtada geniş topraklara sahipti.

Hiç Savaşmayan Devletler

Tarihte hiç savaşa girmemiş devletlerin kesin bir listesi olmasa da, bazı devletler barışçıl politikalarıyla öne çıkar:

Kosta Rika

İzlanda

Editör: Adem Küçükkaya