897 bin 379 ton inek sütü toplandı 897 bin 379 ton inek sütü toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, altı yıl sonra bazı özel durumlar için dövizle ödeme yapılabilmesinin önü açıldı. Bu değişiklik, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"de yapılan güncellemelerle Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre, daha önce tüm ödemelerin Türk Lirası (TL) ile yapılması zorunluluğu bulunurken, yeni tebliğ ile bu kural bazı istisnai durumlar için esnetildi. Böylece, belirlenen altı madde kapsamındaki durumlar ve yükümlülükler için döviz cinsinden ödeme imkanı tanındı.

Bu kapsamda, yapılan düzenleme uyarınca;

- Döviz cinsinden kıymetli evraklar,

- 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar,

- Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri,

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar,

- Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri,

- Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi alanlarında dövizle ödeme yapılacak.

6 HAL DIŞINDA KALAN TÜM ÖDEMELERDE TÜRK PARASI ZORUNLU

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ise şu şekilde;

"28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

'Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur:'

a- 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödemeler.

b-19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödemeler.

- Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

c- 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

d- Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

e- Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri."

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar arasında; döviz cinsinden kıymetli evraklar, 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar, borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri, dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar, antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri ve serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi gibi maddeler yer alıyor.

Bu düzenleme, dövizle işlem yapma ihtiyacı duyan işletmeler ve bireyler için önemli bir kolaylık sağlayarak, dövizle gerçekleştirilmesi gereken bazı işlemlerin yasal zemine kavuşmasını sağladı. Bu esnekliğin, özellikle dış ticaret işlemleri ve kıymetli maden alım-satımı gibi alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kişiler için olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Editör: Saliha Kara