Fin Paganizmi

İsimsiz ve çok tanrılı bir din olan Fin Paganizmi, Finlandiya Hristiyanlığı benimseden önce yerel din olarak kabul edilirdi. Finlandiyalı Paganlar'ın doğayla oldukça ilgili olduğu, dünyanın bir ördeğin yumurtasından yaratıldığına inandıkları aktarılıyor. Bu dinin baş tanrısı gök ve gök gürültüsü tanrısı olan Ukko olarak kabul ediliyor. Bu tanrının bir kutsal hayvanının uğur böceği olduğu söylenir ve 'Ukko'nun İneği' olarak bilinir.

Hinduizm

Hinduizm'in kökenleri, 3 bin yıl öncesine dayanan zengin kutsal metinlere dayanıyor. Yaklaşık bir milyar kişinin bu dine inandığı biliniyor.

Atenizm

Atenizm, Mısır'ın resmi dini olması planlanan tek tanrılı bir dindi. Başlarda, Atenizm diğer Mısır tanrılarını kabul etse de, sonradan hepsini reddetti.

Dünyayı küresel ısınmadan kurtaran ülkeler Dünyayı küresel ısınmadan kurtaran ülkeler

Minoan (Girit) Dini

Minoan dini, Girit'te yaşayan Minoanlıların diniydi. Çeşitli kazılarda bulunan boğa maskesi ve boynuzları, doğayla ilişkili bir din olduğunu gösteriyordu.

Zerdüştlük

Zerdüştlük İran'da İslam öncesi dönemde yaygın olarak uygulanan bir dindi. Zerdüştlüğün Hinduizm'den daha eski olduğu iddia edilir.

Musevilik

Yaklaşık 4 bin yıllık bir sözlü geleneğe dayanan Museviliğin, Hinduizm ve Zerdüştlükten daha eski olabileceği belirtiliyor.

Olmec Dini

Bu din  MÖ 1400'lü yıllardan, yıkımı olan MÖ 400'lü yıllara kadar yaygın bir dindi. Bu dinin neden kaybolduğuna dair ortada kesin bilgi olmamakla beraber, volkanik bir patlama veya çevresel değişiklikler gibi ihtimaller üzerinde duruluyor. Birçok ritüel maskesi ve dansının yanı sıra, kan ve yeşim taşları figürlerinin tanrılara adak adandığı tahmin ediliyor. 

Editör: Sena ERDOĞAN