Örnek No:55*
T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/48 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Atatürk Mahalle/Köy, Arslanlı Mevkii, 1015 Ada, 174 Parsel, 4 Nolu Bağımsız bölüm.
Adresi : Atatürk Mah. 374 Sok. No.9 Erzincan
Yüzölçümü : 570,00 m2
Arsa Payı : 1/4
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 22.6 m, İnşaat Derinliği 11.28 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam, Taks:0,40 Kaks:1,20dir.
Kıymeti : 1.323.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 11:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 11:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 11:51

30/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01977759