Eylül Ayı meclis toplantıları tamamlandı

Beş oturumda gerçekleşen toplantılarda alınan kararlar şöyle; "İl Özel İdaresine ait Kırma Eleme Tesislerinin çalışması sonucunda oluşan tozun ortadan kaldırılmasına yönelik toz kontrol sistemi taktırılması gerekli hale geldiği, bu nedenle Yüksek Basınçlı ve Flat Fan Püskürtmeli Toz Kontrol Sistemi (Temini ve Montajı) yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Üzümlü İlçesi Karakaya Köyü Çermik mevkiinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 2366 ve 2340 parsellerdeki yapılar ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16.maddesi kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür vekili Sıddık ÇİMEN'e yetki verilmesine,

Refahiye İlçesi Kemaliye Mahallesinde bulunan 2 ada, 11 parsel, 5.979,18 m2 ile 2 ada, 12 parsel, 5.089,87 m2 yüzölçümlü arsalar ile Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesinde 157 ada, 10 parsel, 10.410,69 m2, 157 ada, 13 parsel, 7.433,01 m2, 157 ada, 14 parsel, 11.604,32 m2, 157 ada, 15 parsel, 15.105,03 m2, 157 ada, 16 parsel, 9.385,27 m2yüzölçümlü Erzincan Üniversitesi adına tahsisli taşınmazların, tahsis şeklinin değiştirilerek "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi" adına tahsislerinin yapılmasına,

İl Özel İdaresine ait Er İdare İnş. Gıda Tem. Hiz. Alımı San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 3 Greyder Operatörü, 4 Dozer Operatörü, 2 Silindir Operatörü, 2 Asfalt Finişer Operatörü, 2 Yükleyici (Loder) Operatörü, 1 Vagon Drill (Kaya Delici) İş Makinesi Operatörü, 1 Atölye Usta Yardımcısı (Motor), 1 Atölye Usta Yardımcısı (Yağlama), 1 Atölye Usta Yardımcısı (Şase), 1 Atölye Usta Yardımcısı (Kaynakçı), 1 Tır Şoförü, 2 Elektrik Teknikeri, 3 Makine Teknikeri, 1 Konkasör Operatörü, 20 Ağır Kamyon Şoförü olmak üzere toplam 45 personelin hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılmasına,

Tercan İlçesi Oğulveren Köyünde bulunan cemevinin ihtiyaçları için 30.000,00 TL.nin İl Özel İdaresi 2018 Mali Yılı Bütçesinin ilgili tertibinden ödenek temin edildiğinde Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında 20.000,00 TL. ödenekle yer alan İlimiz Merkez Büyük Çakırman Köyü sosyal tesis yapımı işinin tamamlanabilmesi için 12.000,00 TL. ek ödeneğin İl Özel İdaresi 2018 Mali Yılı Bütçesinden karşılanarak ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi Küçük Otlukbeli köyünde bulunan mevcut içme suyu şebekesinin kuruması nedeniyle köy halkı tarafından bulunan yeni kaynak suyunun köy katkılı olarak köye getirilebilmesi için 1500 metre içme suyu borusunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programına alınarak Otlukbeli Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına ödenekleri aktarılan, Boğazlı, Avcıçayırı, Yeşilbük cemevlerine malzeme alımı ödeneğinden arta kalan 1.619,24 TL.nin, Karadivan Köyü köy konağı tamir ve onarımından arta kalan 8.040,00 TL.nin, Karadivan Köyü kamelya yapımı işinden arta kalan 1.571,76 TL.nin, Yeniköy Köyü Cami onarımı ödeneğinden arta kalan 3.020,00 TL.nin toplamda ise 14.251,00 TL. ödeneğin Birlik tüzüğünde belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,

Kemah İlçesi Karacalar Köyünde yapılan afet evlerinin yapıldığı alanda istinat duvarına ihtiyaç olduğu, söz konusu işin Yol ve Ulaşım Müdürlüğü tarafından yerinde inceleme yapılarak yeterli ödeneğin temin edildikten sonra İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

Mülkiyeti Tercan Belediye Başkanlığına ait Tercan İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan eski sağlık ocağı binasının İlçe Müftülük Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere tahsis edildiğinden, söz konusu binanın İlçe Müftülük Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'na dönüştürülebilmesi için tamirat ve tadilat işlerinin İl Özel İdaresi 2018 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Eşmepınar ve Yeşilyaka Köyleri İçmesuyu Yapım İşi, İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında 200.000,00 TL, 2017 yılı programında 90.000,00 TL. ve 2018 yılı programında ise 330.000,00 TL. ödenekle yer almaktadır. Program ödenekleri her yıl Çayırlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Ancak işin maliyetinin yüksek olması nedeni ile iş Birlik tarafından ihale edilememiştir.

2018 Yılı birim fiyatları ile grup içme suyu işinin maliyeti (KDV Hariç) 1.200.000,00 TL. Kaymakamlık Makamının talebi üzerine yalnızca Yeşilyaka Köyü İçme suyu İşinin maliyeti ise (KDV Hariç) 615.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

İl Genel Meclisinin 2018 yılı 08.05.2018 tarih ve 114 nolu kararı ile işin ödeneğinin Çayırlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Merkeze alınarak İşin Merkezden ihale edilmesi karara bağlanmıştır.
Program ödenekleri olan toplam 620.000,00 TL ödeneğin (KDV Hariç) işin yapımı için yetmemesi nedeni ile söz konusu işin yıllara sari olarak 2018 yılı içerisinde ihale edilmesine, ihale sonucunda arta kalan ödeneğin 2019 yılı Çayırlı İlçesine ayrılan ödenekten karşılanmasın

Refahiye İçesi Kadıköy Köyü'ne Örtülü 1 ve Örtülü 2 isimli içme suyu membalarının tahsisinin yapılmasına,

Refahiye İçesi Göçevi Köyü'ne Karambuk isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

İliç İçesi Bozyayla Köyü'ne Kayın Mevki isimli içme suyu memba tahsisinin yapılmasına,

Merkeze bağlı köylerde stabilize yol çalışmalarının İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programındaki işlerden arta kalan zamanlarda yapılmasına

İliç İlçesi Yılmaz Köyü köy yolunun güzergah değişikliği yapılarak B.Gümüşlü tarafından ulaşımının sağlanması için İl Özel İdaresine ait araçlarla çalışma yapılmasına,

Çayırlı İlçesi Mirzeoğlu Köyünün kanalizasyon yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına ve ödeneğinin İl Özel İdaresi 2018 mali yılı bütçesinden karşılanmasına,

Erzincan Havzası'na yönelik jeolojik ve jeofizik çalışmaların İlimiz Çayırlı İlçesi Balıklı Köyü'nün yakınlarında yürütüldüğünden sondaj çalışmalarının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik enerji hattı tesisi yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,

İlimiz kültürel değerlerinden mahalli sanatçılarımızın bestelemiş olduğu türkülerin tanıtımı için mahalli sanatçılarımızdan Fırat Kemahlıoğlu'nun hazırladığı "Erzincanlı Türküler 100. Yıl" cd inden 5000 adet satın alınarak tanıtım amaçlı dağıtılmak istendiği, ancak söz konusu işin yapılabilmesi için 59.000,00 TL. ödeneğe ihtiyaç olup, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bütçesinin 44.24.30.01.08.2.00.05.06.01. tertibinde yeterli ödenek bulunmadığından, İl Özel İdaresi 2018 Mali Yılı Bütçesinin yedek ödenek tertibinden aktarılarak satın alınmasına,

Çayırlı İlçesine bağlı Yukarı Kartallı Köyü, Yukarı Çamurdere ve Ozanlı Köyleri içme suyu şebekeleri eskimiş olduğundan yenilenmesi ile ilgili olarak İl Özel İdaresi Teknik Elemanları tarafından yerinde gerekli incelemenin yapıldıktan sonra plan ve projelerinin hazırlanarak İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi Umurlu Köyü yol çalışmasında kullanılmak üzere boru alımı için 5.000,00 TL, Karadivan Köyü kanalizasyon borum alımı için 3.000,00 TL, Söğütlü Köyü kilit parke yapımı için 6.000,00 TL. toplam 14.000,00 TL. ödeneğin birlik hesaplarına gönderilmesine,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında 60.000,00 TL. ödenekle yer alan İlimiz Üzümlü İlçesi Esenyurt Köyü Kanalizasyon işinin yıllara sari olarak 2018 yılı içerisinde ihale edilmesi, ihale sonucunda arta kalan ödeneğin 2019 yılı Üzümlü İlçesine ayrılan ödenekten karşılanmasına,

Tercan Mustafabey Köyünün içme suyu hattının ikmali için 600'lık 1400 metre içme suyu borusunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında 40.000,00 TL. yer alan İlimiz Çayırlı İlçesi Sarıgüney Köyü 2 adet menfez yapımı işi keşif özeti çıkarılamadığı için ihalesi yapılamadığı, söz konusu iş için keşif özetlerinin ivedilikle yapılarak ödeneğinin Çayırlı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına gönderilmesine,

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programında yer alan Kemah İlçesi Cevizli Köyü köy konağı işi için ayrılan 30.000,00 TL.nin, Doğanbeyli Köyü içme suyu yapımı işinde kullanılmak üzere, Elmalı Köyü Şadırvan yapımı işi için ayrılan 20.000,00 TL.nin aynı köyün köy içi istinat duvarı yapımı işinde kullanılmak üzere, Koçkar Köyü Çay Mezrası cami işi için ayrılan 15.000,00 TL.nin Birlik Tüzüğü doğrultusunda kullanılmak üzere, Çalgı Köyü ilave su işi için ayrılan 50.000,00 TL.nin Tan Köyü içme suyu depo yapımı işinde kullanılmak üzere, Doğanbeyli Köyü Kanalizasyon işi için ayrılan 50.000,00 TL.nin aynı köyün içme suyu işi için kullanılmak üzere, muhtelif depoların tamiratı işi için ayrılan 75.000,00 TL. ile Doruca Köyü Köy yolu işi için ayrılan 150.000,00 TL. toplam 225.000,00 TL.nin Hakbilir Köyü kilit parke yapı işinde kullanılmak üzere tahsis değişiklikleri yapılmasına,

Kemah İlçesi Özdamar Köyünün arazi sulama kanalının eksik kalan kısmının yapılması için 300 metre 300'lük borunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

Kemah İlçesi Kerer Köyü köy içi yollarından bahçe ve arazi sulama arkları geçtiğinden dolayı mevcut yolların bozulduğu, söz konusu arklara konulmak üzere 350 metre 300'lük sulama borusunun İl Özel İdaresi ambar mevcutlarından karşılanmasına,

Kemah İlçesi Kerer Köyü Eşikli yayla yolunun bozuk olan 3 km.lik kısmının İl Özel İdaresine ait araçlarla yapılmasına,

Kemah İlçesi Kayabaşı Köyü ile Güllübağ arası, Sarıyazı Mezrası ve Çalgı Köyünde stabilize çalışmaları ile Mermerli ve Sarıyazı Köyü girişlerine oluşan heyelandan dolayı yolun bozulduğu, söz konusu yerlerde gerekli inceleme yapılarak bahse konu işlerin yapılmasına,

Otlukbeli İlçesi merkez köy yoları ile arazi yollarının kumlanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Üzümlü İlçesi Çardaklı Köyü Gedik Arkası mezrasında yeni yerleşim yerindeki yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Üzümlü İlçesi Karacalar Köyü Küsdağı mevkiine 1 km uzaklıktaki yaylaya yeni bir yol açılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,

Üzümlü İlçesi Pişkidağ Köyü'nde daha önce yapılan kapalı sistem sulama kanalının çalışmadığından arazilerin sulanamadığı, söz konusu mağduriyetin giderilebilmesi için 500m sulama kanalı yapımı işinin İl Özel İdaresi 2018 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, oy birliği ile karar verildi.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.