Tedaş Eğitim Şurası gerçekleşti
 Gerçekleşen şurada; Eğitim Merkezlerinin dünü-bugünü ele alınarak, yarınlarda daha kaliteli ve verimli hizmet sunulabilmesi için yapılması gerekenler, belirlendi. Yurt dışında eğitim vermek, eğitim merkezilerinin standartlarının yükseltilmesi, eğiticilerin branşlaşması,eğiticilerin eğitimi, eğitim konularının zenginleştirilmesi ve iş güvenliği gibi bir çok konuda toplantıda görüşüldü. Gerçekleşen toplantıya Erzincan Eğitim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Taşdemir, Performans Daire Başkanı İrfan Doğan, Eğitim Merkez Müdürü Yusuf Dündar ve personeller katıldı. TEDAŞEğitim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Taşdemir açıklamasında;“Öncelikle Genel Müdürümüzün selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Aslında Genel Müdürümüz ile birlikte burada 2014 yılı Eğitim Şurasını yerinde görmek ve alınan notları, dersleri vs. yerleri yerinde incelemek için beraber gelecektik. Ancak Başbakanımızın bir programına katılması nedeniyle buraya gelemedi. Kendilerinden sizlere çok selamlarını getirdim. Biliyorsunuz Türkiye’de TEDAŞGenel Müdürlüğümüzün bünyesinde 4 tane eğitim merkezi var. Bunlardan bir tanesi İstanbul’da, bir tanesi Ankara’da, bir tanesi İzmir’de ve malumunuz bir tanede Erzincan’da eğitim merkezimiz bulunuyor. Bu 2014 yılı Eğitim Şurası için Performans Daire Başkanımız İrfan Bey ve diğer merkezimizin müdürleri ve tüm müdür yardımcılarımız, ilgili arkadaşlar, 2014 yılında verilecek eğitimlerin tümünü burada eğitim şurası olarak, ders notları, teknik ve idari açıdan, tüm branşlar açısından hepsini burada müfredat şeklinde toparlayacaklar. Bunları kendi personelimizin dışında sanayi, ticari işlerde çalışanlar, holding, şirketler ve biliyorsunuz şu anda Türkiye’de elektrik dağıtımını üstlenen tüm özel dağıtımşirketlerine devredildi. Bu özel dağıtım çalışan tüm personelin eğitimleri bizim bu 4 ana eğitim merkezilerinde verilecek. Şu anda bunların müfredatıyapılmaktadır. Malumunuz ben yine bir ay önce inceleme için tüm eğitim merkezilerimize alınan personeli yerinde görmek için gelmiştim. Erzincan’a uğramıştım, burada da incelemede bulunduk. Ayrıca daire başkanımız birçok işte bu 4 tane eğitim merkezinde ilave eğitimlerin açılması ve bunların uygulamaları ile ilgili, işgücü değerlendirme merkezlerinin yapılmasıyla ilgili kendisi burada bulunmakta ve ayrıca bir Erzincanlı olarak kendilerine hoş geldiniz diyorum. Eğitim biliyorsunuz çok önemlidir. Elektik Dağıtımını üstlenen şirketlerde işkazalarının azaltılması, buralarda eleman yetiştirilmesi ve bazı zorunlu eğitimlerin kesinlikle eğitim merkezlerinde yapılması zorunlu eğitimler var. Bunlar burada yapılmaktadır. Erzincan’ımızda da bugüne kadar çeşitli branşlarda eğitimler yapılmakta olup ve şu ana kadar 10 Bin kişi ve 2014 yılında Bin 400 kişi eğitimlere katılmıştır. Buda bizim için çok büyük bir rakamdır. Bundan sonrada bu eğitimler devam edecektir. Biliyorsunuz elektrik görünmeyen bir güçtür. Bizim için bu çok önemlidir. Burada işkazalarının azaltılması için ayriyeten bizin daire performans başkanlığıiçerisinde iş sağlığı ve iş güvenliği müdürlüğümüz var. Her verilen eğitimlerin hemen hemen tümünde iş kazaları ile ilgili eğitimler yapılmaktadır. Ayrıca biliyorsunuz mevzuatta yani yönetmelikte bizim TEDAŞ yönetmeliğinde, ağır işlerde çalışanlarda yani elektrik kısmında çalışanların hepsi her yıl iş güvenliği eğitimlerinden geçirilir. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımız EKAP dediğimiz belgeyi almak zorunda olan elemanlarda iş güvenliği eğitimi veriliyor. Bu hususta performans daire başkanlığımızın bir araştırması var. Özel dağıtımşirketlerde iş kazalarına uğrayan arkadaşlarım ile ilgili araştırmalar var. Tabi ki bir artış söz konusudur. Bunun önüne geçmek için artık biz kendimizi tamamen özel sektöre adapte etmek. Özel sektöre göre eğitmektir. BU işkazalarını daha az yani minimuma çekmek için eğitimlere aralıklı ve sürekli devam edeceğiz. Ayrıca zaman zaman artık bizde uluslar arası eğitime geçmemiz lazımdı. Şuanda birçok ülke Genel Müdürümüzü ziyaret etmek süratiyle Türkiye’den yani performans daire başkanlığı tarafından yurt dışına eğitim verilmesi hususunda bazı anlaşmalara vardı. Bunlardan Sudan, Irak, Libya ve Mısır gibi ülkeler bizim eğitim merkezlerimizi ziyaret ettiler. Bunarla biz gelecekte, önümüzdeki aylarda, yıllarda buralarda vermiş olduğumuz eğitimleri onlara da vereceğiz. Yani Erzincan Eğitim Merkezinde de uluslar arası yani yurt dışından gelen tüm personele de eğitim verilecektir. Bu uygulama tüm eğitim merkezimizde uygulanacak” dedi. YURTDIŞINA EĞİTİM VERMEK • Geliştirdiğimiz ve zenginleştirdiğimiz eğitim programlarımız ve profesyonellik kazandırmaya çalıştığımız eğitici kadromuzla çevremizdeki ülkelerin ve tarihi bağlarımız olan diğer ülkelerin elektrik dağıtım sektörünün ihtiyacına yönelik teknik eğitimleri, bu alandaki birikimimizi yurtdışına ihraç etmeyi, hedefliyoruz. • Yurtdışına verilecek eğitimler için gelişmiş Avrupa ülkeleri standartları düzeyinde bir uluslararası eğitim merkezinin İstanbul İçmeler’ de kurulması ve faaliyete geçirilmesi. EĞİTİM MERKEZLERİMİZİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ • Eğitim merkezlerimizi günümüzün yükselen hayat standartlarına uygun hale getirmek ve gelişmiş Avrupa ülkeleri standartlarına kavuşturmak. • Eğitim merkezlerimizdeki dershane, laboratuvar ve uygulama sahalarını; her eğitim merkezinde, teknolojik gelişmeleri takip edebilir nitelikte dizayn etmek ve standart hale getirmek EĞİTİCİLERİMİZİN BRANŞLAŞMASI • Elektrik dağıtım sektöründe çalışanlara verilmekte olan mesleki teknik eğitimlerde konularına göre eğiticilerimiz branşlaşmasına sağlayarak alanında uzmanlaştırmak. • Yurtiçinde ve yurtdışında eğitici eğitimlerine katılımlarını sağlayarak, bilgi , birikim ve ufuklarını geliştirmek. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ • Eğiticilerimizin öğretmenlik niteliklerini ve dağıtım sisteminin çeşitli alanlarındaki teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek. • Dağıtım sektöründe üretim yapan firmalara teknik geziler düzenleyerek, eğiticilerimizin sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamak EĞİTİM KONULARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ • Eğiticilerimizin, Elektrik dağıtım sektöründe iş yerlerinde çalışma alanlarını kapsayan iş yeri ziyaretleri yaparak iş analizleri hazırlayıp ihtiyaç duyulan yeni eğitim programları oluşturmak. • Eğiticilerimize, gelişmiş ülkelerin elektrik dağıtım sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve sektörle ilgili eğitim uygulamalarını yerinde görüp inceleme imkanının sağlayarak, eğitim programları geliştirilmesini sağlamak. Toplantıda görüşülen konular; İŞGÜVENLİĞİ • 6331 Sayılı İşSağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun yeni mevzuat hazırlamak. • Genel Müdürlüğümüz Tesislerinin, Risk Değerlendirmesinin yapılması ve Yangın vb. acil durumlar için acil durum planlarının düzenlenerek Acil Eylem Planınıçıkarılmasını sağlamak. • Genel Müdürlüğümüz, Eğitim Merkezlerimiz ve 21 Bölge Koordinatörlüklerinde İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek. • DağıtımŞirketlerinde artan iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, İş Güvenliği Hizmetleri vermek. • İş Güvenliği Eğitimlerini geliştirerek yeni Eğitim Modeli oluşturmak. Türkiye alçak ve orta gerilim dağıtım şebekesinde gerilim altında çalışma yapılmasına yönelik olarak • Alçak ve Orta gerilim dağıtım şebekesinde gerilim altında çalışma yapılmasına yönelik olarak,İlgili Yurt dışı Firmaları ile sözleşmeyi imzalamak. • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler yaparak gerekli mevzuatı hazırlamak • Sertifika, Yönerge ve Belgeler hazırlamak. • Eğiticilerimizin eğitilmesini sağlamak. • Gölbaşında, Gerilim Altında Çalışma Eğitim Merkezini açmak. • Türkiye deki Elektrik Dağıtım şebekesine bağlımüşterilerin enerjisini kesmeden bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. İş Gücü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi • Çalışanların ilgi, bilgi, yetenek ve becerilerinin bilimsel yöntemlerle ve test bataryalarıaracılığıyla ölçülerek belirlenmesi ve önceden nitelikleri belirlenmiş en uygun mesleğe yönlendirilmelerinin sağlanması faaliyetlerini yürütecek Pilot bölge olarak 2015 yılında Ankara Gölbaşında İşGücü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi kurmak. • Birey ile işarasında uygun bir eşleştirme yapılarak iş kazalarının minimize edilmesi ve işyerine katma değer sağlamak. • Elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği yaparak eğitim hizmetleri ile ilgili sektörün ihtiyacını karşılamak. • Çalışanlarıyeteneklerine uygun, verimli olabileceği işlerde istihdam etmek, işletmeler ve çalışanlar adına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak, konularında TEDAŞ’ın misyonuna bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı bütün kuruluş ve firmalara yönelik olarak, eğitim faaliyetlerimizin kaliteli ve verimli bir şekilde devamı için hedefler belirlenmiştir.

doğu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner37

Copyright © Erzincan Doğu Gazetesi

Yazılım: TE Bilişim

Yukarı Çık