(Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1) Erzincan İli Merkez İlçesi,Çukurkuyu Mahallesi 229 ada 4 parsel numaralı “ Sulu Tarla “ nitelikli taşınmazdır.
2) Satışa çıkarılan gayrimenkule 90.300,00(Doksan Bin Üç Yüz )TL rayiç değer biçilmiştir.
3)Gayrimenkulün birinci artırması Erzincan Defterdarlığı 4. Kat Toplantı salonunda 16/04/2024 tarihinde saat 10:30 yapılacaktır. Bu tarihte satış gerçekleşmezse 24/04/2024 ( 23/04/2024 tarihi resmi tatile denk gelmesi sebebiyle) tarihinde aynı yer ve saatte ikinci satışı yapılacaktır.
4) Gayrimenkulün Satış Şartnamesi Fevzipaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden temin edilebilir veya görülebilir.
5) Artırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde , Tapu Harcı ve tapu masrafları, Damga Vergisi ve KDV alıcı tarafından ödenecektir.
Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca malumat isteyen Fevzipaşa Vergi Dairesi müdürlüğüne müracaat edebilir.
İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02000581