iLAN

SINIRLI SORUMLU ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Kooperatifimizin 2023 Faaliyet Yılına ait 71.Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Temmuz 2024Cuma günü saat: 09:30’da GülabibeyMah. Fikri Arabacı Sk. No:17/1 Erzincan adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Nisap temin edilememesi sebebiyle ertelenmesihalinde ikinci toplantının  04 Ağustos 2024Pazar  günü aynı saatte , aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

                Toplantıya katılacak ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşrifleri rica olunur.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

 Harun KARAKAŞ

GÜNDEM:

1.       Açılış,

2.       Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),

3.       Saygı Duruşu,

4.       Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5.       Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6.       Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7.       Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,

8.       1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

9.       Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,

10.   2024 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11.   T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,

12.   Dilek ve temenniler,

13.   Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02054054