Atatürk’ün yaptığı devrimler arasında  şüphe yok ki en keskin olanı İslam Hukukuna veda edip batının hukukunu Türkiye’ye yerleştirme kararıydı.

O zamanlarda birden fazla ülkenin medeni kanunu mevcuttu. Dönemin hukukçuları bu medeni kanunları gözden geçirdiler. Sonuç olarak şu kanıya vardılar: Fransa’nın kanunu çok eskiydi ve güncelliğini yitirmişti. Almanya’nın kanunu çok soyut ve anlaşılması zor teorik bilgiler içermekteydi. Ayrıca pratik değildi. Bu kanunların aksine İsviçre Medeni Kanunu ise ülkenin şartlarına ve yapılan yeniliklere daha yakındı.Peki hangi Kanun nereden alındı?

Medeni Kanun  - 1926 - İsviçre

Borçlar Kanunu – 1926 - İsviçre

Ceza K – 1926 – İtalya

Ticaret Kanunu - 1926 - Almanya

Milletvekili Karaman’dan seçim değerlendirmesi Milletvekili Karaman’dan seçim değerlendirmesi

Ceza Mahkemeleri Kanunu - 1929 - Almanya

Deniz Ticaret Kanunu -  1929 – Almanya

İdare Hukuku – 1929 – Fransa

İcra ve İflas Kanunu- 1932- İsviçre

Editör: Merve Kiraz