İ L A N
T.C.ERZİNCAN
AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/569
DAVALI : Kenan Keleş-Mehmet Akif Mah. Şanlı Cad. Ekşioğlu Yenikent Sitesi A Blok No:7/14 Ihlamurkuyu/Ümraniye/İstanbul.
Davacı Esma Keleş tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığındangerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Kenan Keleş (Nadir ve Dilşah oğlu, Patnos 28/09/1982 doğumlu) aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyleboşanma davası açılmış olup, 29/11/2023 tarihli kararla Ağrı ili, Patnos ilçesi, Hasandolu Mah/ Köyü Cilt No:85, Hane No:3' te nüfusa kayıtlı, Kadir ve Aliye kızı, 12/06/1989 Erzincan doğumlu, 34969415810 T.C kimlik numaralı davacı ESMA KELEŞ (ÖNCEKİ SOYADI ALTAY)ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Nadir ve Dilşah oğlu, 28/09/1982 Patnos doğumlu, 21841228378 T.C kimlik numaralı KENAN KELEŞ' in boşanmalarına, müşterek çocuklarAbdulkerim ve Enes Berat' ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,davalı baba ile kişisel ilişki tesisine, müşterek çocuklar lehine ayrı ayrı takdir edilen aylık 500,00' er TL tedbir nafakasının ayrı ayrı 500' er TL artırılarak karar kesinleşinceye kadar ayrı ayrı aylık 1.000,00' er TL tedbir nafakası olarak devamına,kararın kesinleşmesini müteakip ayrı ayrı aylık 1.000,00' er TL iştirak nafakası olarak davalıdan alınarak davacıya verilmesine,alınması gereken 80,70 TL başvurma harcı ve 269,85 TL karar harcı olmak üzene toplam 350,55 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafından yapılan 115,00 TL tebligat giderinden oluşan yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, dava adli yardım talepli açıldığından adli yardım kapsamından karşılanan 140,00 TL sosyal inceleme raporu için yapılan yol masrafı, 16.430,32 TL ilanen tebligat gideri ve 231,00 TL tebligat gideri olmak üzere toplam 16.801,32 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren davalı olarak iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın açıkça okunup usulen anlatıldığına ilişkin HMK'nun ve Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince gerekçeli karar yerinegeçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01992254