Tasavvufi alandaki çalışmalarıyla dünyaya yön veren Gazali, ilmiyle bugünlerimize de ışık tutmaya devam ediyor. Hayatı, tarihi ve felsefi araştırmaları günümüzde yer etmeye devam ederken oldukça yozlaşmaya başlayan toplumlar için İmam Gazali'nin önemli ve nasihat niteliğindeki tavsiyelerini sizlerle paylaşıyoruz.

İşte  Gazali tavsiyeleri;

Sokak ve caddeleri meclis gibi kullanma!

Dükkânları sohbet yeri olarak seçme!

Tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat etmeme!

Edepsiz, terbiyesiz ve patavatsız kimselerle tartışma

Bir hüküm verirken; "Bu benim görüşümdür." de!

Bir şeyi veya bir adamı överken aşırıya gitme!

Bir toplulukta, başka bir şeyle meşgul olma!

Bir toplulukta, vücudunun bir yeri ile oynama!

Halkın hafife alacağı söz ve davranıştan sakın! 

Güzel sözlere dikkat ederek kulak ver!

Lüzumundan fazla güzel kokulu şeyler sürünme! 

Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma!

Birtakım arzularının yerine gelmesi için küçülme! 

Mevcut paranın tam rakamını çoluk çocuğuna verme!

Birisiyle tartışırken vakar ve efendiliğini elden bırakma!

Fazla heyecanlanıp yüzün kızarmasın!

Sana ölçüsüz davranılsa bile, sen ağırbaşlı davran!

Her zaman son derece efendi ve yumuşak davran!

Plastik atıkların geri dönüşümü üreticilerin karbon ayak izini azaltıyor Plastik atıkların geri dönüşümü üreticilerin karbon ayak izini azaltıyor

Zenginin verdikleri karşısında sakın küçülme!

Söz verdiğinde onu ısrarla yerine getirmeye çalış!

Konuştuğunda yalnız ve ancak doğruyu söyle!

Her yerde makbul söz söyle, güzel konuşmaya çalış!

Bâzı kelimeleri devamlı olarak tekrarlayıp durma!

Vücudunun rahatını istersen az ye ve az iç!

Kimseyi aldatma ve kimse ile alay etme!

Dinleyenin olduğu takdirde konuş!

Meydanda yerlere tükürme!

Sanığın şeyi beğenmeyip geri getirirlerse al!

Yalan söylemeyi hiç deneme ve alışma!

Susamışsan önce ağzını çalkala, sonra iç!

Çarşı ve pazarda yürürken kimseyi incitme!

Sâhibinin izni olmadan bir şeyini alma ve kullanma!

Ağzında lokma varken konuşmamaya çalış! 

Konuşurken elinle ve parmağınla fazla işârette bulunma!

Editör: Merve Kiraz