Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için odalar, borsalar, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek odaları ile işbirlikleri yapan Vakıf Katılım'ın KOBİ'lere 2023'te verdiği destek 100 milyar liraya ulaştı.

Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon alanlarında itici güç olan KOBİ'leri desteklemeye devam ediyor.

İhracat arttı, ithalat azaldı İhracat arttı, ithalat azaldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, mevcut tüm kaynaklarını reel sektörün gelişimi ve büyümesi doğrultusunda yönlendirerek reel sektörün ihtiyaçlarına ivedilikle cevap üretmek misyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Kullandırdıklarını krediler içinde KOBİ kredilerinin payının 2023 sonu itibarıyla yüzde 42,7'ye yükseldiğini aktaran Akben, "Sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteğini de 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 72,1 artırarak 100 milyar liraya ulaştırdık. Mevcut verilere göre katılım bankalarının kullandırdığı fonlarda KOBİ segmentinin payının konvansiyonel bankacılığa göre daha yüksek olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

-AA

Editör: Sena ERDOĞAN