Kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de secde yapmamızı gerektiren bazı ayetler mevcut peki bu ayetler neler, kaç sayfa, kaç cüz, kaç ayet ve sureden oluşuyor? Bu ayetleri okuduğumuzda veya dinlediğimizde mutlaka yapmamız gereken tilavet secdesini nasıl yaparız? Tüm bu sorular hatimi tamamlamak için bilmemiz gerekenleri içeriyor.

Üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hediye etti Üniversite öğrencileri özel çocuklara oyunlu müzik materyalleri hediye etti

Secde Âyetleri hakkında İslam ansiklobedisinde şu bilgiler yer almakta;  Kutsal kitabımız Kuran’da rabbimize  secde etmeyi teşvik eden, secde edenleri öven ve secde etmeyenleri kınayan birçok âyet bulunmaktadır. Resûl-i Ekrem’in bunlardan bir kısmının okunması üzerine secde ettiğine ve secde edilmesini buyurduğuna dair rivayetler nakledilmiş, bunların secdeyle ilgili âyetlerin asılları ve önde gelenleri (azâimü’s-sücûd) olduğu söylenmiş, bu sebeple “secde âyetleri” sözü belli sayıdaki âyetleri ifade eden bir tabir haline gelmiştir. Bu âyetlerin ortak özelliği doğrudan emir sîgasıyla veya secde etmeyenleri kınama yoluyla secdenin emredilmiş olması yahut yerlerde ve göklerde bütün varlıkların, müminlerin, meleklerin veya peygamberlerin Allah’a secde ettiğinin haber verilmesidir. Secde âyetlerinin muhtevası da göz önüne alındığında bu âyetleri okuyan veya dinleyen kimsenin secde etmesinin, hem emre uyma hem de secde etmekten kaçınanlara muhalefet etme anlamına geldiği anlaşılır.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye'l-alâ” dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar ve“Semi‘nâ ve eta‘nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileyke’l-masîr” der. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Peki Secde Ayetleri neler?

1 Arâf; Sayfa 175 - Cüz 9 - Ayet 206 - Sure No 7

2 Rad; Sayfa 250 - Cüz  13 - Ayet 15 - Sure No 13

3 Naili ; Sayfa 271 - Cüz 14 - Ayet 49 - Sure No 16

4 İsrâ ; Sayfa 292 - Cüz 15 - Ayet 107 - Sure No 17

5 Meryem; Sayfa 308 - Cüz 16 - Ayet 58 - Sure No 19

6 Hac; Sayfa 333 - Cüz 17 - Ayet 18 - Sure No 22

7 Furkân; Sayfa 364 - Cüz 19 - Ayet 60 - Sure No 25

8 Neml ; Sayfa 378 - Cüz 19 - Ayet 25 - Sure No 27

9 Secde ; Sayfa 415 - Cüz 21 - Ayet 15 - Sure No 32

10 Sâd ; Sayfa 453 - Cüz 23 - Ayet 24 - Sure No 38

11 Fussılet; Sayfa 479 - Cüz 24 - Ayet 37 - Sure No 41

12 Necm; Sayfa 527 - Cüz 27 - Ayet 62 - Sure No 53

13 İnşikâk; Sayfa 589 - Cüz 30 - Ayet 21 - Sure No 84

14 Alâk; Sayfa 597 - Cüz 30 - Ayet 19 - Sure No 96

Editör: Merve Kiraz