Yaşamınızda kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarını manipüle eden duygusal manipülasyon ustaları olabilir mi? Varsa bu insanları anlamak nasıl mümkün? İşte manipülatörleri açığa veren o cümleler...

1-Kararlarını veya seçimlerini sorgulama

Manipülatörler mutlaka 'Buun yapmak istediğinden emin misin?' sorusunu sorar. Karşısındaki kişiye şüphe ve belirsizlik yerleştirmeyi amaçlar.  Bir tereddüt oluşturur ve kendi etki ve önerilerini ön plana çıkarır.

Gratis'ten Seçili Ürünlerde Dev İndirim! Gratis'ten Seçili Ürünlerde Dev İndirim!

2-Sürekli Eleştiri

Sıklıkla, 'Mantıksız davranıyorsun' diyen manipülatör hedefin duygularını mantıksız olarak etiketleyerek deneyimlerini geçersiz kılmaya ve kendilerinden şüphe etmelerine neden olmaya çalışır. Bu, manipülatörün  ilişkide üstünlük sağlamasına olanak tanır. 

3-Şefkat ve bağlılık

Kişi, manipülatörün isteğine uymayı reddederse bir suçluluk duygusu yaşar. manipülatör duygusal baskı yaparak karşısında ki kişinin duygularını istismar eder.

4-İnkar

'Bunu hiç söylemedim!' Manipülatörler kendi sözleri veya eylemleriyle yüzleştiğinde, iddia edilen şeyleri söylediğini veya yaptığını, yapsalar bile kesinlikle reddederler.

5-Bağ

Herkesten çok senin anlayacağını düşünmüştüm diyen manipülatör, hedefin bağ duygusunu ona karşı kullanır, yani sadakat duygusunu manipüle ettiği için hedef üzerinde daha fazla duygusal bağımlılığa ve ilişkide daha fazla kontrole yol açabilir.

6-Bu hep benim başıma geliyor!

Kendisini koşulların veya diğer insanların eylemlerinin kurbanı olarak tasvir eden manipülatör, ima ettiği mesajla kişinin yardım etmesi için devreye girmesini amaçlar.

7-Sır karşılığında sır

Sırrını paylaşırsan bende paylaşırım, iması kişinin rahatsız olsa dahi kişisel ayrıntılarını açıklamaya mecbur hissetmesini sağlar. Manipülatör, daha sonra bu bilgiyi hedef üzerinde güç kazanmak için kendi avantajına olacak şekilde kullanmak ister.

Editör: Sena ERDOĞAN