İslam dininin kıymet verdiği mübarek geceler, tövbe kapısının sonuna kadar açıldığı ve mağfiretin bol olduğu geceler olarak adlandırılmakta. Bu gecelerin önemi, hadis-i şeriflerle de bildirilmiş ve neler yapılması gerektiği tavsiyeler niteliğinde aktarılmıştır. Peki bu mübarek geceler neler ve bugünlerde neler yapmalıyız?

1- Kadir Gecesi:  Ramazan ayı içinde bir gecedir. imam-ı Azam Ebü Hanife "rahmetullahi aleyh" hazretleri; "27. gecesi olması çok vaki olur." buyurdu.

Çiftçi Eğitim Toplantıları yapılıyor Çiftçi Eğitim Toplantıları yapılıyor

2- Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi: Ramazanın son günü ile bayramın 1. günü arasındaki gecedir.

3- Arefe Gecesi: Arefe günü ile Kurban Bayramının 1. günü arasındaki gecedir. Arefe, ZiI-hicce'nin 9. günüdür. Ramazanın son gününe Arefe denmez!

4- Kurban Bayramı geceleri: Kurban Bayramının 1, 2 ve 3. günlerinden sonraki gecelerdir.

5- Mevlid Gecesi: Rebl'ul-evvel ayının 11/12. günleri ara-sındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğduğu gecedir.

6- Berat Gecesi: $aban ayının 15. gecesidir.

7- Mirâc Gecesi: Receb ayının 27. gecesidir.

8- Regâib Gecesi: Receb ayının ilk Cuma gecesidir.

9- Muharrem Gecesi: Muharrem ayının 1. gecesi, Müslü-manların kameri yılbaşı gecesidir.

10- Asûre Gecesi: Muharrem ayının 10. gecesidir. Bunlardan başka, Fıtr Bayramının diğer geceleri, Zil-hicce ve Muharrem aylarının ilk on geceleri, haftanın her Cuma yel Pazartesi geceleri de mübârektir. Yukarıdaki on geceden beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci gecelere Kandil Geceleri denir.

Din adamlarının bu özel günlerle ilgili verdikleri tavsiyeler şöyle; "Allahü teala kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır. Mübarek geceleri ihya etmeli, yani kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı, dua ve tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların sevabını ölülere de göndermelidir. Af ve mağfiret için de çok yalvarmalıdır."

Editör: Merve Kiraz