Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ölçü ve ölçü aletleri muayenesinin 1 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılması konusunda uyardı. 

TIR'lara yolda kalmak yok ! TIR'lara yolda kalmak yok !

Türk Standartları Enstitüsünce muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri; akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları için elektronik ortamda TSE'ye müracaat edilecek. Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğunca Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri; uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kilogram ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat edilecek.

Adem KÜÇÜKKAYA