Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi’nin  altı yıldır devam eden sohbetlerinde haftanın konuşmacısı Öğretim Görevlisi Dr. Murat Sivri  “Divân Şiirinde Ramazan” başlıklı konuşmasında Osmanlı döneminde yaşanan ramazanları, osmanlı şairleri ve yazarlarının anlatımları ile ele aldı.

Öğretim Görevlisi Dr. Murat Sivri  konuşmasının başlangıcında Ramazan kelimesinin kökü ve anlamı hakkında açıklamalarda bulundu.  Ramazan ayının aynı zamanda ibadetlerle geçen bir ay oldugunu zekatın bu ayda verildiğini, fitre ve sadakaların da ramazanda verildiğini  hatırlatarak  Osmanlı döneminde ramazan ayının Semavi Kahvehaneleri,  Mahya gelenekleri, Ramazaniyeler genç hafızların  uzak mahalle ve köylerde görev yapması anlamına gelen “Cerre çıkmak” olarak tabir edilen  çalışmaları ve Sadaka taşları hakkında bilgi verdi.

Dr. Murat Sivri   Ramazana ait olarak kullanılan Diş Kirası. Ramazan Tembihnameleri, Top atışları,  bakkalların alacak defterlerinin  varlıklı kişilerce satın alınması geleneği olan Zimen defterleri, Narh Defterleri, Hilalin gözlenmesi  Tekne orucu  Meddah ve karagöz oyunlarından bahsetti.

Tüfekçizade Salih Baba Yazarlar Birliğinde anıldı Tüfekçizade Salih Baba Yazarlar Birliğinde anıldı

Dr Murat Sivri  Osmanlı dönemi Şairlerinin ramazan ile ilgili şiirlerinden örnekler sundu. Ramazaniyeler, Ramazan ilahileri, Ramazan manilerini anlattıktarn sonra da bu konularda eserler vermiş  Nesimi, Ahmet Haşa. Ali Şir Nevai,  Zati, Nazmi,  Fuzuli, Hayali, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Aziz Mahmut  Hüdayi  Azmizade Haleti,  Niyazi Mısri, Nabi,  Bosnali Sabit, Edirneli Kami,  İsmail Hakkı Bursevi,  Yahya Nazım, Seyyit Vehbi Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi şairler tarafınden yazılmış şiirlerden örnekler verdi.

Sivri,  Bazen ramazan şevkini anlatan, bazen hilalin görünüp görünmediğinin  eleştiren şiirlerin  toplumun hemen her kesiminde sevilerek takip edildiğini söyledi.

Program sonrasında Yazarlar Birliği Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir Öğretim Görevlisi Dr. Murat Sivri ye bir teşekkür belgesi ve kitaplar hediye etti.

Proğram sonrasındaki çay faslında ise. Öğretim Görevlisi Dr. Murat Sivri  kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Editör: Halil İbrahim Özdemir