TACETTİN SEVİL
TACETTİN SEVİL
Yazarın Makaleleri
KARANLIKTAN NEFRET AYDINLIK ARAMAK DEĞİLDİR
                Karanlıktan nefret aslında insan fıtratında vardır. Işıklar söndüğünde en azından bir mum yakıp karanlıktan kurtulmaya çalışırız. Gecenin karanlığını...
YETER Kİ ÜLKEM KAZANSIN…
İnsan, yaratılışı itibari ile aklı olan ve bu yüzden de kıyas, muhakeme, analiz yapan ve yapması gereken varlıktır. Tarihi, olayları, gelişmeleri… İnsan kendisine ait her şeyi ama her şeyi hoyratça, siyasi mülahazalar, ideolojik saplantılar...
112 HAYAT KURTARMAK İÇİN VARDIR TAKSİCİLİK HİZMETİ VERMEK İÇİN DEĞİL
Sosyal Devlet olmanın gereği, toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretmektir. Kamusal hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında hedeflenen nihai amaç ise, hizmetin etkin bir şekilde sunumunun toplumun fertlerine yansımasıdır. Kamu hizmetinde etkililik...
ZİNCİRLERİ KIRMAK İÇİN…
Hayatımıza girmesi çok uzak değil ama tahribatı gerçekten insanların ruhunu iğdiş edecek kadar rezil bir iletişim ve bilişim teknolojisiyle insanların ömürleri heder olup gidiyor. Önceden medya denilince radyo, gazete, tv akla gelirdi. Şimdi...
SAHİ SİZ NEREYE AİTSİNİZ?
SAHİ SİZ NEREYE AİTSİNİZ? ​Tarihine sırtını dönen, kendi değerlerine bigane kalan toplumların köksüz ve öksüz milletlerden farkı yoktur. Asırların birikimi tarih aynasında vücut bulur. ​Ecnebiler, kendi kısır tarihlerini...
SEN KALBİME BAK!
SEN KALBİME BAK! Sorumluktan kaçan kişilerin dillerine pelesenk ettikleri cümlelere dikkat edildiğinde hepsi sofistik bir delil ve aldatma üzerine kurulu. Yani muhataplarını aldattığını zannederken kendilerini aldatma ve kandırma… Zira kendilerini...
1453;ü ANLAMAK
​ 1453'Ü ANLAMAK 'Letüftehanne'l Konstantınniyyete, ve le ni'mel emrü zalike'l emr,ve le ni'mel ceyşü zalike'l ceyş” İstanbul mutlak fethedilecektir. Onu fetheden Komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker...
ZEHİRLİ VE KILÇIKLI DÜŞÜNCELER
İnsanın tekâmül etmesinin ve dolayısı ile toplumun tekâmül noktasında ilerlemesinin yolu itidalden geçiyor desek yanlış söylemiş olmayız. Zira itidal, ifrat ve tefriti kapalı tutar. İfrat ve tefritten uzaklaşıldığı ölçüde zehirli...