Görülen her rüya zihnimizde ister istemez bir takım çağırışımlara yol açar. Aslında rüyalar zihnimizideki binlerce düşüncenin bir yansıması sayılabilir ve hatta bazen de gördüklerimiz geleceğin yansıması olarak ceryan edebilir. Bu nedenlerle rüyalar rahmani, şeytani ve batıl olarak 3' e ayrılır. Görülen her sembolün ne anlam taşıdığı ise bu sembolleri nasıl ve nelerle beraber gördüğünüz ile bağlantılıdır. Rüyalarınız ile ilgili yorum araştırmaları yaparken aslında bu koşulları göz önünde bulundurmalısınız. peki rüyada köpek ısırması ne manaya gelir ghelin hep birlikte bir göz atalım;

Bazı kültürlerde köpek, yargıya karışma, eleştirme, çekişme gibi negatif işaretler taşırken, diğer kültürlerde ise sadık bir dost ve koruyucu olarak görülür. Genel manada ise rüyada köpek görmek sadakate ve düşmanlığa yorulur. Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına yorumlanır. Köpek yavrusu ise sevimli bir çocuk demektir. Aynı zamanda Rüyada köpek görmek sadakat anlamına da gelmektedir. 

Rüyada elma görmek, elma ağacı görmek, elma yemek, elma toplamak nasıl yorumlanır Rüyada elma görmek, elma ağacı görmek, elma yemek, elma toplamak nasıl yorumlanır

Rüyada köpek ısırması acıması görmek maddi ve manevi olarak düşecekleri sıkıntılı durumlardan kurtulmaları için çok büyük çaba göstereceğine, fedakârlıklar yapacağına, maddi durumunun gün geçtikçe düzelip hayırlı bir kısmetle yuva kuracağına, rüya sahibinin tabir olur.

Ayrıca rüyada köpek ısırması acıması görmek sevdiği kişiler ile kuracağı ortaklık sayesinde kendisini çok rahat hissedeceğine ve mutlu olacağına, yaşamına bakacağına, çözümsüz sorunları olmayacağına, üzüntülerin sona ereceğine, yorumlanır.

-yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine tabir edilir.

-maddi ve manevi açıdan büyük bir ilerleme kaydedileceğine delalet eder.

-çok sevineceğine yorulur.

Editör: Merve Kiraz