Kırsala ‘kuduz’ uyarısı Kırsala ‘kuduz’ uyarısı

Ramazan ayında bolca mağfirete sebep olan amellerden biri de sadaka olarak belirtiliyor. Paylaşımın, yardımın bir hayli önemli olduğu İslam aleminde özellikle ramazanda verilen sadakaların değeri daha bir ehemmiyetli sayılıyor. Bir kimse dua etmekle, sadaka vermekle, kendisine gelmekte olan  belayı durdurabilir diyen İslam alimleri özellikle konu hakkında İmam Gazelinin düşüncelerini örnek vererek idraki kolaylaştırmayı hedefliyor.

Konu ile alakalı olarak İmamı Gazali, Ihya-ül'ulüm kitabında şöyle buyuruyor ; Kaza-i muallak, Levh-i mahfûzda yazılıdır. Eğer o kimse, iyi amel yapıp duası kabul olursa, o kaza değişir. Hadisi şerifte buyruldu ki: (Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o belâ gelirken korur. ) Duanın belayı defetmesi kaza ve kaderdendir. Kalkan, oka siper olduğu gibi, su yerden otun yetişmesine ve havanın oksijen gazı canlının hücrelerindeki gıda maddelerini yakıp harâret meydana gelmesine sebep olduğu gibi, duâ da, Allahü teâlânın merhametinin gelmesine sebeptir.  Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kazai mu'allâkı, hiçbir şey değiştiremez. Yalnız dua değiştirir ve ömrü, yalnız, ihsan, iyilik arttırır.)

 Allahü teâlânın takdirinin, yani kaderin, Levh-i mahfûzda yazılması kazadır. Bir kimseye takdir edilen bela, kazâ-i mu'allak ise, yani, o kimsenin dua etmesi de, takdir edilmiş ise, dua eder, kabul olunca, belki önler. Ecel-i kazayı da, iyilik etmek geciktirir. Fakat, Ecel-i müsemma değişmez. Ecel-i kaza denilen, mesela, bir kimse, eğer iyi iş yapar, yahut sadaka verir, hac ederse ömrü altmış sene, bunları yapmazsa kırk sene diye takdir edilmesi gibidir.

Editör: Merve Kiraz