İ L A N
T.C.
ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2023/36 Ort. Gid. Satış
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/14 esas 2022/2091 karar sayılı ilamı ile dava konusu Erzincan, Merkez, Tatlısu köyü 116 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığın açık Artırma Suretiyle Satılarak giderilmesi için dosya mahkememize gönderilmiş olmakla,
Hissedar Hissedar Fadime Demir - Hasan Kızı 1967 D.lu. Ebertstrasse 7 st. Leon Rot. 68789 Almanya adresine çıkartılan davetiyenin adresinde bulunamaması gerekçesiyle iade edildiği, sistemde kayıtlı mernis adresinin aynı olduğu anlaşıldığından satış ilanının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, satışın birinci satışın 15.05.2024-22/05/2024 tarihleri arasında, alıcı çıkmadığı takdirde ikinci satışın 19/06/2024-26/06/2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılarak gerçekleştirileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.16/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02018477