T.C.
ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, İzzetpaşa Mahalle, Demiröv Mevkii, 1717 Ada, 15 Parsel,
Adresi : İzzetpaşa Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 287,82 m2
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m , Komşuya mesafesi 3 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Ayrık nizam konut alanı. Taks:0,40-Kaks:0,80 dir.
Kıymeti : 1.498.422,86 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati :22/05/2024 - 10:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:48

15/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02018007