T.C.
ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Fatih Mahalle, Köyaltı Mevkii, 1485 Ada, 18 Parsel,
Adresi : Fatih Mah. Erzincan
Yüzölçümü : 375 m2
İmar Durumu :Var , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Konut imarlı lejant içerisinde yer alır.
Kıymeti : 2.512.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:01

27/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02010890