T.C. ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Beybağı Mahalle, Künbetatlı Mevkii, 401 Ada, 7 Parsel,
Adresi : Beybağı Mah. ErzincanErzincan Merkez / ERZİNCAN
Yüzölçümü : 3.054,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kısmen yol, Kısmen tarım alanı olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 911.650,44 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 10:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:17

10/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01966510