T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 VESAYET SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
900.000,00 1 Taşıt 24 BB 235 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , 16 Tipli , CZC605956 Motor No'lu , WVWZZZ16ZGM0418 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27.02.2024 11:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati :27.02.2024 - 11:20

(İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01981853