T.C.
İLİÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Erzincan İl, İliç İlçe, Abdullahpaşa Mahalle,197 Ada, 3 parsel
Adresi : Erzincan İli, İliç İlçesi, Abdullah Paşa Mah. 197 Ada 3 Parsel İliç / ERZİNCAN
Yüzölçümü : 191,09 m2
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 6 m, İnşaat Derinliği 12 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 6.5 m , Kat sayısı 2, İnşaat tarzı Betonarma
Kıymeti : 1.260.000,00 TL
KDV Oranı : %10 ve %20 değişken oranlarda
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 13:41

19/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02021284