897 bin 379 ton inek sütü toplandı 897 bin 379 ton inek sütü toplandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 79,3 iken Mart ayında %0,02 oranında artarak 79,4 oldu.Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2024

Endeks Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Şubat Mart Şubat Mart
Tüketici güven endeksi 79,3 79,4 -1,3 0,02
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 67,1 66,6 -0,1 -0,7
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 78,2 78,9 -1,6 0,9
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 74,6 74,9 -3,4 0,4
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 97,5 97,0 -0,3 -0,5

Editör: Adem Küçükkaya