Aşkın Tadı Nasıldır? Yanıt Hiç Şaşırtmadı Aşkın Tadı Nasıldır? Yanıt Hiç Şaşırtmadı

Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı %3,3 oldu. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 yılında 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı %4,4 oldu.

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. 2022 yılında konaklama hizmetlerinin %97,4'ü, yolcu taşımacılığının %64,6'sı, kültürel hizmetlerin %45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %27 artarak 885 bin kişi oldu. 2022 yılında turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı %2,9. 
 

Editör: Adem Küçükkaya