Dünya Bankası, IMF ve OECD iş birliğiyle hazırlanan verilere göre dünyanın en büyük ülkeleri Satınalma Gücü Paritesi bazında gelir seviyesine göre açıklandı. Türkiye, 2021 sonuçlarında 13'üncü sırada iken, 2022 sonunda 3,18 trilyon dolar gelir seviyesine ulaşarak sıralamada Meksika ile İtalya'yı geride bırakarak, kişi başına GSYH’ sinin 37.274 dolar ile 11 'inci sıraya yükseldi. 20 sene önce, 600 milyar dolar SGP GSYH ile 18. sıradaydık. Satın alma Gücü Paritesi; ürün ve hizmetlerin ülkelere göre fiyat farklılıkların, gösteriyor. Mesela ABD'de 1 dolara satın alınan ürün yahut hizmetin aynısı, Türkiye'de, 5,04 liraya satın alınıyor.

GELIR GRUPLARI

1- Yüksek Gelirli Ülkeler, kişi başı SGP GSYH ortalaması 60.621 dolar,

2 Üst Orta Gelirli Ülkeler, kişi başı SGP GSYH ortalaması 21.488 dolar

3- Alt Orta Gelirli Ülkeler, kişi başı SGP GSYH ortalaması 8.416 dolar

Tarım-ÜFE yıllık %60,77 arttı, aylık %2,71 arttı Tarım-ÜFE yıllık %60,77 arttı, aylık %2,71 arttı

4- Düşük Gelirli Ülkeler, kişi başı SGP GSYH ortalaması 2.245 dolar

Türkiye, 2. grup olan 'Üst Orta Gelirli Ülkeler' sınıfında yer alıyor. Bu ligde; Çin, Brezilya, Mek-sika, Endonezya, Sırbistan, Ar-, jantin dâhil 54 ülke yer alıyor.

BUNLARDAN BAZILARI

1- Türkiye 37.274 dolar

2- Rusya 36.484 dolar

3- Bulgaristan 33.582 dolar

4- Malezya 33.437 dolar

5- Kazakistan 30.810 dolar.

Editör: Merve Kiraz