.

AHLAT DESTANI 

Milattan önceki çağlara gider
Hurri,Mitan,Asur bilendir Ahlat 
Urartu, Med,Persler,Makedonya der
Part,Roma Bizans’ı bölendir Ahlat 

Urartu Kralı derler adı Lat
Yenilmiş yaralı kalkmaz kol kanat
Kızı Ah-Lat diye edince feryat 
Ordan adın dile dolandır Ahlat 

Altı yüz kırk yılda olmuşsun İslam 
Emevi, Abbasi zamanında tam
Ki Hazreti Ömer, İyaz Bin Ganem
Halid bin Velid'i bulandır Ahlat 

Bin kırk yılı gelmiş Büyük Selçuklu 
Tuğrul Bey,İbrahim Yınal yay oklu
Bin altmış bir yılı atlı mızraklı 
Türk'ün Garnizon'u olandır Ahlat 

Anadolu’daki Türk'ün ilk yurdu 
Alp Arslan çadırı buraya kurdu 
Bin yetmiş bir Bizans şaşırdı durdu
Düşmana kılıcı çalandır Ahlat 

On üç yüzyıl nüfus üçyüz bin zengin 
Kılıç,Kâlem eşit bulunmaz dengin
İslam diyarında Hilat'tır rengin
Müslümana sağlam kolondır Ahlat 

Bulanık Abri köy ilim yuvası 
Bilim ve adalet olmuş davası
Her tür sanat dalı çeker havası
Medeniyet yurdu gülendir Ahlat 

Ahlat Şahlar devri çıkmış zirveye
İlim gerekliydi köylüye beye
Her türlü ilimi koymuş heybeye
 limler den dua alandır Ahlat 

Selçuklu, İlhanlı,Karakoyunlu 
Kısa süre kalmış bil Akkoyunlu
Safavi devleti hezimet sonlu 
Osmanlı’ya dahil olandır Ahlat 

Harzemşahlar neden şehri kuşatmış 
Üç gün yağmalamış yurtlar dağıtmış 
Sonra Moğol yıkmış can şehir batmış 
Halk dağılmış sefil kalandır Ahlat

Yavuz Sultan Selim eseri Kale
Kanuni Süleyman yakmış meşale
Kübbet-ül İslâm'dır ilmi şellale
Belh,Buhara’ya denk gelendir Ahlat 

Dördüncü Murad'a ikramdır Büryan 
Baston,Ahlat taşı,Kilim, kök boyan
Hamdolsun Müslüman Türk'lüktür mayan 
Huşuyla Namazın kılandır Ahlat 

Bindokuz yüz on beş Rus'un işgali 29.7
Yakmış yıkmış sökmüş perişan hali
Yirmi bir Şubat’ta vurmuş ahali 21.02
Dokuzyüz Onsekiz gülendir Ahlat 

Rusları durdurdu mezar taşların
Her zanaatta vardı mahir işlerin
Bir sahil şehrisin ılık kışların
Bilmeyen zanneder yalandır Ahlat 

Demiroğlu derki böyle yazısı
Kıyamete kadar bitmez sızısı 
Şerefle doludur şanlı mazisi
Tarih hayaline dalandır Ahlat