Konuya ilişkin olarak bilgi veren Milletvekili Karaman açıklamasında: "Erzincan Tarım Hayvancılık ve buna dayalı Sanayii yatırımlarla gelişeceğini her ortamda söyledik. 
Çalışmalarımız neticesinde, Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı kapsamında;                                                                                    Erzincan’dan başvurusu yapılan 90 Milyon tutarında; 9 adet Ekonomik Yatırım Projesi,  20 Milyon tutarında; 42 adet Kırsal Ekonomik Altyapı yatırım Projesi olmak üzere toplamda yatırım tutarı 110 Milyon TL olan 51 adet projeyi onaylandı. Projelere%50 hibe desteği sağlanacak. 

Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı beyefendiye Erzincan çiftçilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. 

 'Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı' 

CANiK’ten Paris’te yeni ihracat sözleşmeleri CANiK’ten Paris’te yeni ihracat sözleşmeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen, kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamaya yönelik hibeler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından sermaye yatırımları yapılan bir program. Bu anlamda üreticiler tarafından geliştirilen yeni teknik alet ve aletlerin tarımsal faaliyetler için kullanımını yaygınlaştırmak, daha yüksek kalite ve piyasa gereksinimlerini en iyi karşılayan üretim sağlamak, zor koşullarda çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırmaktır. KKYDP hibesi ve KKYDP burs programının kullanımına ilişkin herhangi bir il kısıtlaması bulunmuyor. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan 81 ilin tamamı, belirlenen koşulları sağlaması ve KKYDP projesi kapsamında olması halinde Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programından yararlanabilmektedir.
Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar, Mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesi, modernizasyonu, Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, Çelik silo, Soğuk hava deposu, Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması.
Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları; Kırsal turizm, Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, El sanatları ve katma değerli ürünler, Bilişim sistemleri, El sanatları, Katma değerli ürünler, Su ürünleri yetiştiriciliği, Tıbbi bitki yetiştiriciliği yatırımları, Aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları, Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından %50 oranında destekleniyor.

Editör: Adem Küçükkaya